Kulturna premišljevanja: dr. Bogomir Kovač

Univerza v Ljubljani prvi teden julija že peto leto zapored zadiha v ritmih Poletne šole menedžmenta v kulturi. Letošnja pretresa pozitivne in negativne plati kreativnih industrij. Asociacija je ena izmed številnih partnerjev šole.

Za pisanje tokratne kolumne, ki osvetljuje prvo petletko šole, smo prosili njenega vodjo programa red. prof. dr. Bogomirja Kovača.

O izzivih kreativnih kulturnih industrij

Poletna šola menedžmenta v kulturi (PŠMK) je univerzitetni projekt v okviru Sveta za umetnost, ki ga skupaj organizirajo štiri fakultete Univerze v Ljubljani: Ekonomska fakulteta, Akademija za glasbo, AGRFT in ALUO. Nastala je kot izziv, da študentom in tudi drugim posredujemo nekaj interdisciplinarnih znanj s področja menedžmenta, hkrati pa širimo vlogo in pomen umetnosti v širšem univerzitetnem prostoru in spodbujamo udeležence k podjetniškim projektom na širokem področju kulturnega ustvarjanja. Leta 2015 smo uspešno izpeljali prvi načrtovani program, letos, v jubilejnem letu stoletnice UL poteka peta PŠMK.

PŠMK se je v tem obdobju uveljavil in potrdil kot standardni program poletnega delovanja UL, saj ne velja kot poletna šola posameznih članic, temveč kot univerzitetni interdisciplinarni projekt.

Zato tudi v petem, malem jubilejnem letu PŠMK odpiramo nove teme, posredujemo sveža znanja in tudi tokrat pripravljamo čezmejne izkušnje. Poletna šola poteka 5 dni, vedno jo začenjamo s prvim julijskim tednom, nanjo pa vabimo poleg študentov UL tudi druge zunanje udeležence, samozaposlene v kulturi, kulturne podjetnike in menedžerje. Struktura dejavnosti po posameznih dnevih je že del ustaljenega protokola. Ponedeljek je posvečen vodilni temi, torek podjetniški delavnici, sreda strokovni ekskurziji, četrtek teoretskim in praktičnim temam, petek predstavitvi projektov in zaključni svečanosti v NG. Razmerja med akademskimi predavanji, seminarji in praktičnimi delavnicami omogočajo pridobivanje teoretskih in praktičnih znanj na področju menedžmenta in podjetništva v kulturi. Na poletni šoli praviloma sodelujejo akademski predavatelji in gostje iz prakse.

Pogosto vabimo kulturne ministre, da povedo, kako preživeti v državnem modelu domala nekulturnega boja za prekarne eksistence.

V torkovi delavnici pa nas na koncu spodbujajo s svojimi zgodbami uspešni kulturni podjetniki in nosilci projektov.

Program PŠMK vsako leto prinaša nove vsebine in vodilne tem, predavanja se ne ponavljajo glede na prejšnja leta, tako da je vsakokratna šola primerna tudi za prejšnje udeležence poletne šole. Do sedaj so bile vodilne teme posvečene vodilnim kulturnim institucijam in mestni kulturi, pa kulturni dediščini, evropski prestolnici kulturi, letos je poudarek na kreativni kulturni industriji. Tretje leto zapored organiziramo tudi obisk v tujini, predlani v Trstu, lani v Celovcu in zaledju, letos v Gradcu (Graz), v ponedeljek imamo pred večerno svečano otvoritvijo vedno ogled kulturnega dogodka, zaključujemo redno z ogledom razstav v NG.

Letošnja vodilna tema PŠMK 2019 je posvečena kreativnim industrijam na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti. Področje kreativne kulturne industrije (KKI) je prisotno na širšem evropskem prostoru od začetka devetdesetih let, EU jih v svojih dokumentih sistematično uporablja zadnjih deset let, kjer poudarja kreativna in razvojna razmerja med ekonomijo in kulturo, umetnostjo in podjetništvom. Komisija je 30. maja 2018 objavila predlog uredbe o vzpostavitvi načrta za prihodnji program Ustvarjalna Evropa (2021-2027). KKI so del mrežne in kreativne ekonomije, nosilna platforma novih idej, kreativnosti, inovativnosti in produktivnosti.

V slovenskem prostoru je KKI postala del politične agende pred osmimi leti (Kulturne in kreativne industrije po slovensko, MK, 2011). Najdemo jih v Resoluciji o nacionalnem programu 2014-2017 (NPK), danes je KKI sestavni del vseh razvojnih dokumentov in politik na področju kulture.

Toda razmere v vseh teh letih ne dosegajo pričakovanih ciljev, niti z vidika kulturnih politik, niti pričakovanj in možnosti delovanja samih ustvarjalcev. KKI so nastale zaradi potreb trga in podjetniških pobud kreativnih umetnikov.

KKI ne moremo podrediti trgu, toda hkrati se mu ne morejo odreči. V tem precepu letos v okviru PŠMK 2019 iščemo rešitve znotraj poslovnih priložnosti, pravnih pravic in skupne družbene odgovornosti.

PŠMK 2019 je namenjena vsem, ki želijo ali že delujejo na področju KKI, namenjena je študentom, samostojnim delavcem in menedžerjem. Na letošnji poletni šoli želimo poglobiti razumevanje KKI, podati možne prijeme, pristope in rešitve na tem področju. To je zagotovo eno najbolj perspektivnih in hkrati prekarnih načinov dela in zaposlitve pri nas. Zato želimo spodbuditi naše udeležence h kreativnim rešitvam in jih opogumiti, da bodo z dodatnim znanjem in povezavami lažje reševali svoje probleme. PŠMK je zgolj popotnica, hkrati pa semenski krompir za sedanje snovanje in izvedbo študija kulturnega menedžmenta na drugi bolonjski stopnji leta 2021/2022.

red. prof. dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

* Stališče avtorja ne odraža nujno stališče uredništva glasila Kulturosfera, ki ga izdaja Društvo Asociacija.

Deli