Podpora društvu Hiša!

Foto: Aksioma
Foto: Aksioma

Društvo Asociacija se pridružuje podpornikom društva Hiša! in prostorov programa Rajzefiber na Gosposki 11 v Mariboru in Mestno občino Maribor, poziva k preklicu »Javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem« objavljenega 18. aprila.

Društvo Hiša! in program Rajzefiber sta v letih delovanja postala sestavni del mestne ponudbe na področju kulture, ki s svojo vizijo, delovanjem, sodelavci in partnerji Maribor predstavlja kot odprto, vključujoče, trajnostno, sodelovalno in prijazno mesto, ki ni namenjeno zgolj ustvarjanju profita.

Predmet javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov v najem mestne občine Maribor na Gosposki 11 so prostori, v katerih v sodelovanju društva Hiša! in turistične zadruge Živa dvorišča poteka program Rajzefiber. Toda najemna pogodba neprofitnega najema občinske nepremičnine poteče 19. maja 2019 in v Mestni občini Maribor so se očitno odločili, da bodo po novem prostore na Gosposki 11 tržili za profitno najemnino v višini 609,00 EUR mesečno.

Podporo Društvu Hiša! in programu Rajzefiber lahko izrazite s podpisom spletne peticije, ki so jo vzpostavili v članici Asociacije KUD Moment. Pismo podpore pa lahko naslovite tudi na Rajzefiber, Gosposka 11, 2000 Maribor ali na e-naslov vividcity.office@gmail.com.

Kot kaže pa Društvo Hiša! ni edina nevladna organizacija na področju kulture, katere v neprofitni najem dodeljeni prostori so postavljeni pod vprašaj, saj ima po nekaterih informacijah MOM podobne načrte tudi za nekatere druge prostore v uporabi nevladnih organizacij, ki bistveno prispevajo k urbanemu duhu mesta Maribor.

Zato društvo Asociacija Mestno občino Maribor poziva (poziv in podpora na tej povezavi), da od namere za profitni najem tako prostorov na Gosposki 11 kot vseh drugih prostorov, v katerih delujejo nevladne organizacije na področju kulture, odstopi in da s predstavniki nevladnih organizacij in samozaposlenimi v kulturi pristopi k odprtemu dialogu tako o prihodnji usodi občinskih prostorov za neprofitni najem kot o položaju celotne nevladne scene na področju kulture v Mariboru.

Deli