Zagon delovne skupine za trajni dialog z NVO v kulturi

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, ki jo je imenoval minister za kulturo Zoran Poznič, se je 18. aprila sešla na 2. delovnem sestanku in določila nabor prvih sedmih vprašanj, za katere bo pripravila konkretno gradivo, z zastavljenimi cilji in ukrepi.

V skladu s Sklepom o imenovanju je delovna skupina odgovorna za strokovno pripravo predlogov za izboljševanje položaja nevladnih organizacij v kulturi za nov Nacionalni program za kulturo 2020-2027 in predlogov zakonskih sprememb ter spremljanje uresničevanja koalicijskih zavez za področje nevladnih organizacij v kulturi in horizontalnih ukrepov na področju kulture.

Skupino sestavljajo na podlagi izbora in volitev v okviru CNVOS izbrani predstavniki nevladnih organizacij v kulturi in uslužbenci ministrstva za kulturo, ki so soglasno potrdili dr. Tomaža Simetingerja za predsednika in Tejo Reba za podpredsednico. Preko postopka izbora in volitev CNVOS so bili v skupino ob predsedniku in podpredsednici imenovani še Nika Bezeljak, Miha Kosovel in na predlog društva Asociacija tudi strokovni sodelavec Tomaž Zaniuk.

Med vprašanji, s katerimi se bo najprej ukvarjala delovna skupina, so definicija javnega interesa in NVO, regionalizacije oz. decentralizacije, kvalitete umetniške produkcije, financiranja, dostopnosti in inkluzivnosti ter spolne uravnoteženosti v kulturi. Ministrstvo za kulturo, katerega predstavniki v delovni skupini so dr. Sašo Gazdič, Primož Kristan in Jadranka Plut, si želi, da se okrog teh vprašanj pripravi gradivo, ki bi strukturno izhajalo iz zasnove treh sektorjev: javnega, zasebnega in nevladnega.

Na uvodnem srečanju je velik pomen skupine in vprašanj, s katerimi se v kulturi na Slovenskem soočamo, posebej izpostavil tudi minister za kulturo Zoran Poznič, ki pa se bo njenih delovnih sestankov udeleževal le izjemoma. Skupina se je dogovorila  o načinu dela in javni objavi vseh njenih zapisnikov na spletnih straneh ministrstva za kulturo, saj so posamezni člani poudarili, da ima zainteresirana javnost od trenutne in za razliko od preteklih sestav manjše dialoške skupine velika pričakovanja.

Člani skupine so tudi soglašali, da je potrebno pregledati že pripravljena gradiva iz prejšnjih sestav, da se storijo nadaljnji koraki v smeri tega, kar je že bilo pripravljeno in je bilo plod pogajanj že v preteklosti. Zunanji člani delovne skupine in predstavniki nevladnih organizacij na področju kulture bodo med seboj dorekli način dela in priprave teh gradiv, delovna skupina pa se na Ministrstvu za kulturo ponovno sreča 23. maja 2019.

 

 

 

Deli