Nova delovna skupina za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je na podlagi prispelih prijav na javno povabilo imenovalo novo delovno skupino za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi.

Glede na to, da je ena izmed nalog delovne skupne tudi spremljanje uresničevanja koalicijskih zavez, se nadejamo, da bo tokrat delovanje skupine imelo dejanski vpliv na odločevalce, ki določajo spremembe in odgovore na probleme, ki tarejo samozaposlene v kulturi. V delovno skupino je bil na predlog Asociacije imenovan Jernej Kaluža, izvajalec Servisa za ustvarjalce, namenjenega prav reševanju konkretnih problemov, ki jih imajo samozaposleni v kulturi.

Ministrstvo za kulturo je 19. decembra 2018 objavilo Javno povabilo k sodelovanju pri trajnem dialogu s samozaposlenimi v kulturi, za namene katerega so se odločili oblikovati delovno oziroma ekspertno skupino. Člani skupine so imenovani za mandat aktualnega ministra za kulturo, pri imenovanju pa naj bi minister upošteval kandidatovo poznavanje delovanja samozaposlenih v kulturi in specifik s področja (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, intermedijske umetnosti, področja knjige in avdiovizualne kulture). Predstavnike samozaposlenih v kulturi so lahko predlagala strokovna združenja oziroma stanovske organizacije ali najmanj 5 samozaposlenih v kulturi.

Na podlagi prispelih prijav so bili v skupino izvoljeni: Ana Čigon, Lara Jankovič, Jernej Kaluža, Milko Lazar, Barbara Pregelj in Rok Vevar. Kot predstavniki ministrstva za kulturo so bili v skupino izbrani še Branko Jezovšek, Mojca Jurič in Jadranka Plut. Na prvi seji pa bosta prisotna tudi novi minister za kulturo Zoran Poznič in državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina.

Dve glavni nalogi delovne skupine sta: 1.) strokovna priprava predlogov izboljševanja položaja samozaposlenih v kulturi za nov Nacionalni program za kulturo 2020-2027 in predlogov zakonskih sprememb  ter 2.) spremljanje uresničevanja koalicijskih zavez za področje samozaposlenih v kulturi in horizontalnih ukrepov na področju kulture. Glede na to, da so naloge določene precej konkretno, in glede na to, da se na področju temeljnih dokumentov, ki urejajo področje samozaposlenih v kulturi, v prihodnje obetajo spremembe, se nadejamo, da bo delovanje delovne skupine osredotočeno, njeni predlogi pa za razliko od predlogov delovne skupine v času prejšnjega mandata dejansko upoštevani.

Deli