Občni zbor Društva Asociacija

Foto: Nada Žgank @ Alkatraz
Foto: Nada Žgank @ Alkatraz

Člani društva Asociacija so se 27. marca 2019 srečali na rednem letnem občnem zboru, na katerem so potrdili poročilo dela in finančno poročilo za leto 2018 ter sprejeli finančni načrt in program dela za naslednji dve leti.

Prav tako so člani potrdili spremembe statuta in pravilnikov društva,  izvedli volitve v organe društva in opravili razpravo o trenutnem položaju NVO in posameznikov v kulturi.

V poročilu o delu društva Asociacija v letu 2018 so bili najprej predstavljeni ključni uspehi preteklega leta. Med njimi so na primer povišanje proračuna za kulturo in posebno za NVO in samozaposlene v kulturi, uspešnost kulturnikov na razpisih Ministrstva za javno upravo (MJU) in uspeh Asociacije v sodelovanju pri vzpostavljanju razpisa. Na tej točki so bili izpostavljeni tudi glavni izzivi za leto 2019, med katerimi so stremljenje k izpolnjevanju koalicijske pogodbe, povišanje proračuna za NVO in samozaposlene v kulturi ter spremljanje realizacije deleža za umetnost.

Na občnem zboru so zbrani razpravljali tudi o strategiji razvoja in programu delovanja mreže Asociacija v letih 2020 – 2021. Dokument vsebuje načelne usmeritve, na katerih nivojih društvo dela in kaj bo skušalo še okrepiti. V Asociaciji sicer nastaja tudi Strategija razvoja NVO in samozaposlenih v kulturi, ki bo konkretne narave in bo operativno predstavljala tudi strateški načrt zagovorniških aktivnosti Asociacije.

Člani so razpravljali tudi o aktualnih problematikah kulturne politike. Med drugim je bilo govora o rebalansu proračuna in o koalicijskih zavezah, glede katerih pričakujejo, da se bodo v bližnji prihodnosti realizirale. Občni zbor je med drugim volil tudi upravni odbor in podpredsednika društva, ki so dobili mandat za naslednje triletno obdobje. Podpredsedniško funkcijo bosta poslej opravljala Borut Pelko in Uroš Veber, člani upravnega odbora pa so Dušan Dovč, Polona Torkar, Irena Pivka, Tadej Pogačar, Janez Janša, Joško Pajer, Jurij Krpan, Uroš Kaurin, Špela Trošt in Nataša Zavolovšek.

 

Deli