Asociacija na sestanku z ministrom za kulturo

V društvu Asociacija menimo, da je dialog eden od predpogojev za konstruktivno reševanje odprtih kulturno-političnih vprašanj. Pogovore smo tako začeli tudi z novim ministrom Zoranom Pozničem, s katerim smo se sestali na prvem sestanku.

Na uvodnem sestanku smo odprli predvsem nekatera že poznana vprašanja, govorili pa smo tudi o uresničevanju zavez v koalicijski pogodbi.

Z ministrom smo se najprej pogovarjali o dialogu in ob tem poudarili pomen vzpostavljenih delovnih skupin za trajni dialog, tako skupine za NVO, kot za samozaposlene. Nadalje smo se strinjali, da je pozitivno, da je bilo z rebalansom zagotovljenih več sredstev tudi za kulturo. Na odboru za kulturo je bil pred časom predstavljen razrez sredstev iz naslova rebalansa in ob tem je dobrodošlo, da je nekaj sredstev namenjenih tudi za NVO in za samozaposlene v kulturi, a ocenjujemo, da je nujno, da pride tudi do realizacije koalicijske zaveze, ki pravi: »Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020.«

Z ministrom smo se pogovarjali tudi o potrebi revidiranja in reformiranja razpisnih mehanizmov, saj tudi zadnje uspešne tožbe proti ministrstvu za kulturo kažejo, da je ta vprašanja nujno pričeti aktivno naslavljati. Spregovorili smo tudi o t.i. zakonu o kulturnem evru na katerega se je Asociacija v sklopu javne razprave že odzvala in poudarili stališče, da bi moral biti šesti cilj odprt za vse nevladne organizacije.

Naposled smo z ministrom govorili tudi o določilih Zakona o nevladnih organizacijah. Slednji je bil sprejet v začetku lanskega leta in v enem od členov je opredeljeno tudi financiranje vsebinskih mrež, ki se z zakonom prenaša na resorna ministrstva. Nujno je torej, da tudi ministrstvo za kulturo zagotovi sredstva za razpis, ki bo omogočil delovanje resorne vsebinske mreže.

Sestanek smo zaključili v konstruktivnem duhu in ob predvidevanju da bomo dialog v prihodnje vodili tudi pri drugih pomembnih vprašanjih kot so Nacionalni program za kulturo, reforma ZUJIK in ureditev položaja samozaposlenih v kulturi.

Deli