V državnem svetu o trajnostnem razvoju družbe

Foto: @Društvo Photon
Foto: @Društvo Photon

V Državnem svetu je 21. marca 2019 potekala 11. seja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, na kateri je bila med glavnimi točkami vloga stanovskih združenj iz področja kulture v trajnostnem razvoju družbe.

Seje se je udeležila tudi Asociacija, saj so bili obravnavani zakoni, ki so za razvoj kulture velikega pomena, od proračuna za kulturo do Zakona o nevladnih organizacijah.

Na seji je bilo veliko govora predvsem o pred dobrim letom sprejetemu zakonu o nevladnih organizacijah, ki med drugim predvideva tudi ustanovitev sklada za razvoj nevladnih organizacij. Kot je uvodoma poudarila državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, pa je sklad razumljen predvsem kot razvojni mehanizem in ne za namene osnovnega financiranja NVO.

Predsednica Asociacije Inga Remeta je predstavila stališča društva, pri čemer je na začetku poudarila pomen obstoja sklada. Sredstva, ki jih posamezniki niso izkoristili za namenitev 0,5% dohodnine za nevladni sektor, so se namreč do sedaj stekala v skupni državni proračun, s sprejetjem ZNOrg pa je doseženo, da sredstva, ki jih posamezniki ne namenijo NVO, zapolnijo sklad za razvoj NVO, ki predstavlja finančni vir za razvoj nevladnega sektorja.

Remeta je poudarila, da so v preteklem letu na ministrstvu za javno upravo že izpeljali dva razpisa, in sicer razpis za matching funds ter razpis za profesionalizacijo NVO in da so na obeh bili med uspešnejšimi ravno prijavitelji iz področja kulture, zato je obstoj sklada in razpisov, ki bodo iz njega sledili, vsekakor pozitiven znak tudi za nevladne kulturne organizacije.

Naposled je predsednica Asociacije poudarila še, da zakon o nevladnih organizacijah določa tudi, da morajo resorna ministrstva poskrbeti za financiranje vsebinskih mrež. Slednje so poleg drugih združevalnih teles prav tako velikega pomena za razvoj NVO sektorja v kulturi, saj opravljajo vse od zagovorniških, do podpornih pa tudi raziskovalnih nalog. Pomembno je torej, da tudi ministrstvo za kulturo čim prej prepozna pomen vsebinskih mrež in še v letu 2019 zagotovi razpis, s katerim bodo izpolnjene zaveze ZNOrg in s čimer se bo okrepil tudi NVO sektor kot tak.

Deli