Vzpostavitev delovne skupine za NVO v kulturi

Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) je na podlagi poziva Ministrstva za kulturo izpeljal postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, in sicer za obdobje mandata ministra za kulturo.

V delovno skupino je bil na predlog Asociacije imenovan Tomaž Zaniuk, ki je v dialoških skupinah za NVO deloval tudi v preteklosti. Glede na tokratno, že z sklicem opredeljeno nalogo delovnih skupin, da bodo osredotočene tudi na izvrševanje koalicijske pogodbe, pričakujemo, da bodo skupine tokrat lahko delovale bolj osredotočeno in da bodo njihovi predlogi in sklepi tudi upoštevani.

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij so na CNVOS izvedli po določilih Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Kandidati za predstavnike NVO pa so morali  izkazati poznavanje delovanja nevladnih organizacij v kulturi in poznavanje področij kulture in umetnosti (uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, arhitektura in oblikovanje, intermedijske umetnosti, področja knjige, kulturne dediščine, ljubiteljske kulturne dejavnosti in avdiovizualne kulture).

Do roka, določenega v javnem pozivu CNVOS, je prispelo 60 popolnih prijav upravičenih organizacij za sodelovanje in 24 kandidatur, ki so razvidne iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov. Ker na javni predstavitvi kandidatov 21. januarja 2018 ni prišlo do imenovanja s soglasjem, so se izvedle volitve, na katerih so največje število glasov prejeli: Nika Bezeljak (Društvo Moment), Miha Kosovel (Društvo humanistov Goriške), Teja Reba (Društvo Mesto žensk), Tomaž Simetinger (Zveza kulturnih društev Slovenije) in Tomaž Zaniuk (Društvo Asociacija).

Ukrepi iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja, katerih uresničevanju bo sledila delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi v tem mandatu, so na ogled na voljo na tej povezavi (str. 35 in 36). Pričakujemo, da bo z imenovanjem novega ministra v kratkem pričela delovati tudi izpostavljena dialoška skupina. Poleg tega pričakujemo, da bo v kratkem imenovana tudi dialoška skupina za samozaposlene v kulturi, za katero je bil pred kratkim prav tako objavljen poziv. Po vzpostavitvi in pričetku delovanja obeh dialoških skupin pa ostaja glavno pričakovanje, da se bo položaj NVO in samozaposlenih že v letu 2019 pričel tudi izboljševati.

 

Deli