Nevladni sektor v luči mandata novega ministra

Na odboru za kulturo je bil potrjen kandidat za novega ministra za kulturo Zoran Poznič, ki bo po vsej verjetnosti vodil kulturni resor. Bodočega ministra do sedaj poznamo predvsem po njegovem ustvarjanju in vodenju Delavskega doma Trbovlje, njegovo politično uspešnost pa lahko pričnemo presojati šele s predstavitvijo v Državnem zboru.

Predstavitev kandidata pred matičnim delovnim telesom seveda na dopušča široke razprave, a ob skorajšnjem imenovanju novega ministra je vseeno potrebno spomniti tudi na zelo pereče vprašanje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi.

Kandidat za ministra v predstavitvi ni posebej izpostavljal problematike NVO in samozaposlenih v kulturi, se je pa razprava o teh dveh področji deloma razvila skozi vprašanja poslank in poslancev. Pozitivno je, da ministrski kandidat ocenjuje, da sta dialoški skupini za samozaposlene in nevladne organizacije pomembni telesi, kjer je možno voditi strukturirano in strokovno razpravo in kjer je možno oblikovati tudi rešitve. Prav tako pozitivno zremo na zaveze oziroma vodila bodočega ministra, ki naj bi bila debirokratizacija, prevzemanje odgovornosti in poenostavitev postopkov odločanja. Zagotovo so vsi trije elementi pomembni in nekaj, za kar si tudi v Asociaciji prizadevamo že dalj časa.

Na odboru za kulturo smo sicer lahko slišali tudi nekaj malega o bolniških za samozaposlene, pa o izjemnih pokojninah, prav posebno konkretnih napovedi glede teh vprašanj pa nismo dobili. Zato je pomembno, da ob tem spomnimo tako na predloge Asociacije kot na določila iz koalicijske pogodbe (str. 35 in 36). Slednja na primer predvideva: »Zagotovili bomo samostojno proračunsko postavko za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v proračunu Ministrstva RS za kulturo in podvojitev sredstev do leta 2020.« Ob tem koalicijska pogodba predvideva tudi zapis poklicnih NVO v krovno zakonodajo ter ureditev in debirokratizacijo razpisov. Dodajmo, da je za leto 2019 nujno, da se z rebalansom zagotovljena sredstva tudi čim prej nameni nevladnim organizacijam. Pozitivno je, da so nekatere od organizacij glede financiranja poimensko izpostavili tudi poslanci, seveda pa spodbujamo ministra, da resno razmisli o razsežnosti problema, ki je nastal s programskim razpisom v letu 2018, in skuša nasloviti vse nastale težave. Izpostavimo še, da nevladni sektor potrebuje močno in kakovostno vsebinsko mrežo, zato je nujno, da ministrstvo za kulturo še v letu 2019 zagotovi razpis za tovrstne mreže, saj na ostalih resorjih določila Zakona o nevladnih organizacijah glede vsebinskih mrež že pospešeno uveljavljajo.

Pri samozaposlenih je seznam opravil prav tako dolg. Koalicijska pogodba predvideva: »Na področju samozaposlenih v kulturi je treba poskrbeti za zdravstveno varstvo z bolniškim dopustom vsaj od četrtega dne naprej, ukiniti je treba cenzus, okrepiti štipendijsko politiko, uvesti karierno dinamiko, zagotoviti ponovno vzpostavitev izjemnih pokojnin ter poskrbeti za vključevanje samozaposlenih v različne priložnosti skozi izvenproračunska sredstva.« Na odboru je bilo govora tudi o reformi statusa oziroma razvida poklicev samozaposlenih v kulturi. Nujno je, da se nadaljujejo procesi sprememb, ki so bili začeti v letih 2016 in 2017, a nikakor ne smejo reforme iti v smeri krčenja obsega pravic samozaposlenih v kulturi, kar so na odboru insinuirali nekateri poslanci, pač pa kvečjemu v smeri odpiranja in izboljšanja položaja samostojnih ustvarjalcev.

Od Zorana Pozniča kot ministra za kulturo pa veliko pričakujemo tudi pri strukturnih ukrepih za celotno področje kulture. Po njegovih napovedih naj bi še letos dobili nov Nacionalni program za kulturo, brez katerega smo že drugo leto. Sprememb in celostne reforme pa naj bi bila deležna tudi tako krovni zakon v kulturi kot tudi sama organizacija oddelkov in služb ministrstva za kulturo.

Deli