Delavnica: Socialne pravice samozaposlenih

Servis za ustvarjalce_logo-08

Samozaposleni v kulturi so pogosto deležni podpovprečnih prejemkov, nepoznavanje socialnih transferjev, do katerih so upravičeni, pa lahko njihovo finančno stanje še dodatno poslabša.

Da temu ne bo tako, smo v Asociaciji oblikovali delavnico, na kateri bomo obravnavali problematiko delavskih pravic za samozaposlene in predstavili ključne socialne pravice, ki jih samozaposleni lahko koristijo. Ste vedeli na primer, da za nego otroka dobite finančno nadomestilo in da ste pod določenimi pogoji upravičeni tudi do bolniške že od prvega delovnega dne?

V okviru projekta Servis za ustvarjalce pri društvu Asociacija v četrtek, 28. marca organiziramo tretjo delavnico (v sklopu šestih), tokrat na temo socialnih in delavskih pravic za samozaposlene. Na delavnici bomo predstavili pravice, ki samozaposlenim pripadajo, in konkretne postopke za njihovo uveljavitev.

Samozaposleni so (v primerjavi z redno zaposlenimi) v mnogih vidikih v depriviligiranem položaju: sami morajo poskrbeti za organizacijo, razporeditev in pridobitev dela, sami si morajo priskrbeti svoj delovni prostor, kriti potne stroške in prehrano med delom itd.  Njihov položaj je na področju delavskih pravic precej slab, saj pravica do bolniškega nadomestila ni enaka, kot jo imajo zaposleni, nimajo pravice do plačanega dopusta in regresa, plačilo minimalnih prispevkov pa implicira tudi zgolj minimalno pokojnino, itd. Na začetku delavnice bomo zato pogledali primerjavo med zaposlenimi in samozaposlenimi glede cene dela, kaj imajo skupnega, kje so bistvene razlike in na kratko predstavili problematiko delavskih pravic za samozaposlene.

V kolikor na področju delavskih pravic med zaposlenimi in samozaposlenimi zeva precejšnja vrzel, pa na področju socialnih pravic razlike niso tako velike. Pomembno je torej, da samozaposleni najprej sploh poznajo obstoječe pravice, ki jim pripadajo, in postopke, kako pravice tudi uveljaviti, čemur bo namenjen drugi del (glavnina) delavnice.

V tem delu delavnice se bomo dotaknili področij, kot so:

– bolniško nadomestilo
– uveljavljanje (denarne) socialne pomoči
– nega otroka
– porodniško nadomestilo
– očetovski dopust
– denarno nadomestilo za brezposelnost
– uveljavljanje subvencije za prehrano otroka v šoli in nižjega plačila vrtca
– pokojnine za samozaposlene
– obdobni zdravniški pregled
– davčne olajšave za samozaposlene

TERMIN: četrtek, 28. marec 2019, od 12:00 – 14:30
TRAJANJE: 2,5 ure
KRAJ: Ljubljana, Dalmatinova 4, 6. nadstropje
KOTIZACIJA: Udeležba na delavnici je brezplačna
ROK PRIJAVE: do 25. marca oziroma do zapolnitve prostih mest na jernej.kaluza@asociacija.si
PREDAVATELJ: Jernej Kaluža, strokovni sodelavec Asociacije (servis za samozaposlene)

Vabljeni!

Deli