Servis: Prijavljanje na lokalne razpise v drugi občini

Nekatere občine in večina mestnih občin imajo tudi razpise za nevladne organizacije v kulturi in ob tem je ponavadi postavljen pogoj, da se lahko na razpise prijavijo organizacije, ki imajo sedež v sami občini, ki razpisuje sredstva.

Tokrat v servisu Asociacije pojasnjujemo, ali obstajaj način, da se organizacija kljub temu, da nima sedeža v občini, ki objavlja razpis, vseeno lahko uspešno prijavi, ne da bi bila prijava avtomatsko zavržena.

Nevladne organizacije pogosto delujejo izven občine kjer imajo sedež. Kljub temu, da so v nekem lokalnem prostoru močno prisotne, pa je na občinskih razpisih ponavadi pogoj, da ima prijavitelj sedež v občini. Ena od možnosti, ki jih pri tem lahko poizkusijo uporabiti nevladne organizacije je, da ustanovijo podružnico. Kot je navedeno v 15. a členu Zakona o društvih (ZDru-1), ima lahko društvo podružnice, če tako določa temeljni akt, pri čemer mora ime podružnice poleg imena društva vsebovati tudi besedo podružnica.

Kot je navedeno na spletni strani CNVOS sta pri ustanavljanju podružnice načeloma možni dve situaciji. V primeru, da statut društva že imensko določa podružnico društva, se podružnica vpiše v poslovni regiser na podlagi samega statuta in z izpolnjenim obrazcem PRS-2 pri najbližji izpostavi AJPES.V primeru, ko ta možnost v statutu ni zavedena, pa je potrebno pripraviti določeno dokumentacijo (vzorec besedila člena, ki ga je potrebno vnesti v statut društva, sklep pristojnega organa društva o ustanovitvi podružnice, itd.). Na podlagi te dokumentacije postopek ustanovitve podružnice poteka v dveh korakih: društvo najprej dopolni svoj statut z vnosom ustrezne pravne podlage za ustanovitev podružnice (in statut priglasi upravni enoti), nato pa pristojni organ društva sprejme sklep o ustanovitvi podružnice, ki je podlaga za registracijo nove podružnice pri AJPES.

V primeru ustanovitve podružnice v občini, kjer se želite prijaviti na posamezen razpis, pa še ni nujno, da bo občina svoj razpis interpretirala na način, da so tudi podružnice upravičene do prijav. V vsakem primeru je torej najbolje, da najprej na občini preverite ali pogoj, da je organizacija prijavljena v občini, ki razpisuje sredstva je izpolnjen v primeru, da gre za podružnico. Ponavadi razpisi niso tako natančno določeni, da bi bilo slednje jasno opredeljeno, tako da je v tem primeru veliko odvisno od same interpretacije razpisovalca.

Deli