SERVIS: Samozaposleni, dediščina in posojilo

Samozaposlenim v kulturi se pogosto znajdejo v dilemi, kateri prihodki se jim vštevajo v odmero dohodnine in s tem vplivajo na prekoračitev cenzusa, kar posledično lahko vpliva na izgubo pravice do plačila prispevkov s strani Ministrstva za kulturo.

Tokrat v sklopu servisa pojasnjujemo ali se dediščina in posojilo s strani družinskega člana vštevata v odmero dohodnine, kar posledično lahko vpliva na pravico do plačilo prispevkov v okviru statusa samozaposlenega v kulturi.

Kot je navedeno v 11.a členu Uredbe o samozaposlenih v kulturi, lahko upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, če (med drugim) njegovi letni dohodki ne presegajo dohodkovnega cenzusa iz 13. člena te uredbe. Dohodki, ki se štejejo v cenzus, so dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino. To z druge strani pomeni, da prejemki denarnih sredstev, ki niso všteti v dohodnino, tudi ne vplivajo na dohodkovni cenzus in posledično na pravico do plačila prispevkov v okviru statusa samozaposlenega v kulturi. Prav tako ti prejemki nimajo vpliva na akontacijo dohodnine. V Uredbi o samozaposlenih v kulturi je sicer navedenih več izjem, ki se v primeru samozaposlenega kulturnika, odštejejo pri izračunu cenzusa, to so denimo delovne štipendije, nagrade, žepnine, itd., vendar primer dediščine ali posojila tu ni posebej obravnavan.

Za odgovor na zastavljeno vprašanje, je zato relevanten Zakon o dohodnini (ZDoh2), ki ima v 19. členu določilo, da se za dohodke fizične osebe po tem členu ne štejejo dediščine. V dohodnino ne spadajo tudi posojila med dvema fizičnima osebama, v kolikor sestavita posojilno pogodbo in tako poskrbita za transparentnost poslovanja. V dohodnino se načeloma vštevajo le morebitne zaračunane posojilne obresti.

Prejemki, ki izhajajo iz dediščine in brezobrestnih posojil med fizičnimi osebami, skratka niso predmet dohodnine in posledično ne vplivajo na pravico do plačila prispevkov v okviru statusa samozaposlenega v kulturi, kot tudi ne na obračun dohodnine.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli