SERVIS: Spremembe glede TRR za samozaposlene

Foto: @Aksioma
Foto: @Aksioma

V servisu Asociacije smo že podali pojasnilo glede vodenja računa (TRR) za samozaposlene v kulturi, kjer pojasnjujemo, da imajo samozaposleni v kulturi lahko tudi zgolj en transakcijski račun.

Letos pa je bil spremenjen Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki med drugim določa, da morajo po novem posamezniki, ki koristijo transakcijske račune za opravljanje poslovne dejavnosti, slednje imeti vpisane v registru transakcijskih računov.

Kot smo v preteklosti že pojasnili v servisu Asociacije, je možno, da samozaposleni v kulturi uporablja zgolj en transakcijski račun. Možno je torej, da samozaposleni uporablja osebni transakcijski račun tudi v namene izvajanja dejavnosti, saj zakon to izrecno ne prepoveduje, kot je veljalo včasih.

S spremembo ZPlaSSIED pa je bilo uvedeno, da morajo posamezniki, ki uporabljajo osebne tekoče račune za opravljanje dejavnosti, slednje sporočiti banki, zato da bo ta posredovala informacijo v register tekočih računov, ki ga vodi AJPES, kjer bo podatek javno objavljen. Vsi, ki uporabljajo osebne tekoče račune na ta način, bi svojo banko morali do 1.7.2018 obvestiti, da uporabljajo tekoči račun tudi za poslovno dejavnost.

Ob tem pa nastane, kot so nas obvestili nekateri člani, težava, saj številne banke ne želijo posredovati informacij o osebnih tekočih računih na AJPES z namenom da bodo javno objavljeni. S tem je lahko posameznik posredno prisiljen odpreti dodaten tekoči račun, čeprav druga zakonska določila dopuščajo, da na osebni transakcijski račun, posameznik, ki ima dejavnost, prejema tudi sredstva iz naslova dejavnosti.

Informacije smo preverili na AJPES, FURS in pri Banki Slovenije in nikjer nismo dobili nedvoumnega odgovora glede ravnanja bank oziroma so slednje v svojih odločitvah pri teh vprašanjih avtonomne. Pri Banki Slovenije so nam med drugim pojasnili:

»Zakon sicer ne ločuje med različnimi oblikami transakcijskih računov, ponudbe teh (in za nadomestila za njihovo zagotavljanje) določajo banke v skladu z lastno poslovno politiko. V skladu s prvim odstavkom 192. člena ZPlaSSIED podatke AJPES sporočajo le banke, Banka Slovenije in Urad za javna plačila (UJP). Prvi odstavek 194. člena ZPlaSSIED določa, da se v javnem delu registra poleg podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov vodi tudi podatke o transakcijskih računih podjetnikov in zasebnikov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

Banka ravna v skladu z ZPlaSSIED, če ustrezno označi (s črko T) plačilni oziroma transakcijski račun, ki se uporablja (tudi) za namen opravljanja dejavnosti, odprtje oziroma vodenje tovrstnega transakcijskega računa pa lahko v skladu z lastno poslovno politiko pogojujejo z določeno obliko računa (na primer poslovnim računom). Posledica navedenega je namreč, da se podatki o tovrstnem računu objavijo v javnem delu registra transakcijskih računov pri AJPES.«

Glede tematike svetujemo, da pri banki kjer imate odprt transakcijski račun preverite kako postopati v primeru, da osebni bančni račun uporabljate tudi v namen poslovne dejavnosti. Nadalje je odvisno od posamezne banke kako bo sledno informacijo obdelala in ali bodo od vas zahtevali, da odprete tudi poslovni tekoči račun.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli