Profesionalizacija NVO, kulture in Asociacije

Asociacija že več let deluje v smeri stabilizacije profesionalizacije NVO v kulturi, zato nas je razveselil v juliju 2018 objavljeni razpis Ministrstva za javno upravo RS, ki je stremel k profesionalizaciji nevladnega sektorja.

Razpis je bil sicer odprt za vsa področja, toliko bolj pa nas veseli dejstvo, da so bile na razpisu uspešne številne nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture, med njim tudi društvo Asociacija.

Približno četrtino vseh podeljenih sredstev razpisa je pripadlo kulturi, kar je za razvoj nevladne kulture vsekakor vzpodbudno dejstvo. Društvo Asociacija je skupaj s kreativnim centrom Poligon na razpisu uspela pridobiti podporo za nadaljnji razvoj storitve servisa. Slednje pomeni, da bomo v bodoče lahko še okrepili naše servisne dejavnosti in da se bo delo na tem področju še dodatno profesionaliziralo.

Ustvarjalci v kulturi veliko časa porabijo za iskanje odgovorov na različne administrativne, računovodske in pravne zagate, kar se zažira v čas za kreativnost in za produkcijo kakovostnih kulturnih vsebin. V prihodnjem obdobju si tako obetamo tvorno sodelovanje z ministrstvom za kulturo, ki zagotovo predstavlja pomemben vir dela informacij glede servisnih vprašanj, ob tem pa bi želeli spomniti tudi na dejstvo, da je potrebno razmišljati o stabilnem in dolgoročnem servisu, kar bi lahko izvedli kot prenos pooblastil iz javnega na nevladni sektor.

Za časa trajanja razpisa, bo servis okrepljen tudi z delom, ki bo skrbel za razvoj tako imenovanih mehkih veščin, kot so usposabljanje za tvorno sodelovanje pri projektih, refleksija in samoevalvacija lastne kariere, organizacija lastnih praks, uravnoteženje dela in prostega časa ter druge sorodne tematike. Poleg osebnega svetovanja in razreševanja individualnih, partikularnih in tanginarih vprašanj, pa so znotraj razvoja servisa načrtovane tudi različne delavnice, ki bodo v pomoč širšemu krogu samozaposlenih.

Deli