Asociacija vzpostavila zagovorniški arhiv

Ustvarjalnost je posledica različnih dejavnikov in eden od pomembnejših, ki vpliva na produkcijo in ponudbo kulture v posameznem okolju je tudi zakonodaja.

Osrednja dejavnost Asociacije je ravno odzivanje na zakonodajo in različni drugi zagovorniški procesi, zavoljo večje preglednosti, transparentnosti in izboljšanja odločitev v kulturni politiki pa smo vzpostavili zagovorniški arhiv naših preteklih dejavnosti. Arhiv bomo poslej tudi sproti osveževali in si še naprej prizadevali čim natančneje dopolniti historiat zagovorniških dejavnosti Asociacije.

Pravilniki, uredbe, zakoni, razpisi in različna druga določila so tista, ki vzpostavljajo okvir kulturne produkcije. Asociacija se kot zagovorniška mreža, sestavljena iz številnih nevladnih organizacij in ustvarjalnih posameznikov, posveča pregledovanju in odzivanju na zakonske spremembe. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se je Asociacija odzivala na različnih ravneh (lokalno, nacionalno in mednarodno), hkrati pa smo se poleg predpisov, ki sodijo pod kulturni resor odzivali tudi na zakonodajo, ki jo pripravljajo na drugih ministrstvih (v preteklosti smo se odzivali na zdravstveno, davčno, socialno in drugo zakonodajo), a posredno ali neposredno vpliva tudi na delo v kulturi. Pomemben delež naših odzivov beležijo tudi tako imenovani mehanizmi izvajana kulturnih politik, kjer so zabeleženi različni razpisi in pozivi, ki so najbolj konkreten del kulturne politike. A tudi nasprotni pol predstavlja pomemben del zagovorniškega procesa in tako smo v preteklih letih na naslove ministrstev in vlade poslali številne odzive na strateške dokumente.

V zagovorniškem arhivu trenutno beležimo več kot trideset posameznih enot, med katerimi so zabeležena tudi različna časovna obdobja. Trenutno je arhiv vzpostavljen od leta 2015 naprej, prizadevali pa si bomo, da vključimo čim več zagovorniških dejavnosti tudi iz bolj oddaljene preteklosti. Posamezna enota arhiva je sicer sestavljena iz prvega, bolj formalnega dela, kjer je zabeležen razvoj določenega zakona, sledijo podatki o zakonu, kratka predstavitev kaj zakon ureja, prisotna pa je tudi povezava na predlog zakona oziroma na aktualni veljavni zakon. Za tem sledi opis sprememb posamezne novele zakona oziroma razlog zakaj se zakon spreminja, za nas ključni del pa se nahaja v odzivu Asociacije, kjer je zapisano katere pripombe smo poslali v sklopu javne razprave. Sledi še pregled zagovorniških dosežkov Asociacije in kronologija zagovorniških dejavnosti.

Arhiv je namenjen tako strokovni kot zainteresirani javnosti, naposled pa tudi odločevalcem, ki se bodo lažje seznanili z našimi stališči. Hkrati bo tovrstna transparentnost pripomogla k bolj argumentirani razpravi in predstavlja izhodišče za boljši dialog ob pripravi novih zakonskih predlogov.

Deli