SERVIS: Cenzus ob polovičnem delavniku

Foto: @LokalPatriot
Foto: @LokalPatriot

Status samozaposlenega v kulturi dopušča, da je posameznik delno zaposlen in delno samozaposlen v kulturi.

V tem primeru se pojavlja vprašanje, kako je z obračunavanjem cenzusa, in ali se višina slednjega spremeni, oziroma kateri prihodki se v tem primeru vštevajo v izračun, ali posameznik presega cenzus.

Nekatera pojasnila, ki se dotikajo predvsem formalnih administrativnih obveznosti v primeru, da se samozaposleni v kulturi polovično zaposli, smo v preteklosti že podali. Tokrat pa nas zanima, kako se v primeru delne samozaposlenosti preverja pogoj preseganja cenzusa.

Kot so nam pojasnili na Ministrstvu za kulturo, se višina cenzusa ne spreminja, ne glede na to, za kolikšen čas ima posameznik status samozaposlenega v kulturi. Ob tem pa je vseeno potrebno opozorilo, da se v tem primeru v cenzus ne vštevajo samo prihodki iz naslova dejavnosti samozaposlenega v kulturi, pač pa tudi vsi drugi prihodki. To pomeni, da v kolikor je posameznik polovično samozaposlen in polovico zaposlen, se mu v cenzus vštevajo tudi prihodki iz naslova zaposlitve ali drugih oblik delovnih pogodb.

Ker se preseganje cenzusa preračunava po principu triletnega povprečenja, je potrebno imeti v mislih tudi dejstvo, da se vam bodo potenciali prihodki iz zaposlitve pri izračunu, ali presegate cenzus, upoštevali tudi v nekaj naslednjih izračunih.

Več informacij o višini cenzusa je dostopnih na tej povezavi.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli