SERVIS: Omejitve razpisov za samozaposlene

Statusa samozaposlenih v kulturi in samostojnih podjetnikov sta v marsičem enaka, vseeno pa obstajajo razlike in specifika v okviru razpisov, ki samozaposlitveni obliki razločujejo.

Vprašanje, ki ga tokrat naslavljamo v okviru servisa Asociacije je, ali se lahko samozaposleni v kulturi prijavljajo na razpise, ki so eksplicitno namenjeni samostojnim podjetnikom in obratno.

Dejstvo je, da status samozaposlenega v kulturi in samostojnega podjetnika nista isti pravno formalni obliki oziroma ne gre za isti tip poslovnega subjekta. Poslovna subjekta se registrirata po drugačnih zakonskih podlagah in imata nekoliko drugačne pravice in obveznosti. Nekatere bonitete so namenjene zgolj samozaposlenim v kulturi in so navedene v krovnem zakonu o kulturi ZUJIK. S tega vidika je možno predvideti, da so spet druge bonitete namenjene zgolj samostojnim podjetnikom.

Četudi sta statusa v marsičem podobna ali enaka pa je, ko pride do razpisov, potrebno preveriti, komu je razpis dejansko namenjen. V kolikor je eksplicitno navedeno, da je razpis namenjen zgolj samozaposlenim v kulturi ali zgolj samostojnim podjetnikom, potem se druga skupina na razpis ne more prijaviti. Tako denimo obstajajo specifični razpisi, ki so oblikovani predvsem za tiste, ki imajo status samozaposlenega v kulturi, in so prisotni predvsem na Ministrstvu za kulturo. Razpisi, ki so namenjeni gospodarstvu, pogosto predvidevajo možnost vključevanja oziroma prijavljanja samostojnih podjetnikov, niso pa v njih eksplicitno zapisani tudi samozaposleni v kulturi. To lahko pomeni, da se samozaposleni v kulturi na ta razpis ne morejo prijaviti. Glede na bližino statusov je možno, da terminologijo v razpisu posamezni razpisovalci razumejo širše, zato je dobro v takem primeru vseeno preveriti, ali je prijava samozaposlenih v kulturi možna.

V kolikor se izkaže, da se na nek razpis lahko prijavite zgolj kot samostojni podjetnik je ena od možnih rešitev, da poleg statusa samozaposlenega v kulturi registrirate še t.i. popoldanski s.p., s katerim bi se lahko prijavili tudi na razpise, ki so namenjeni samostojnim podjetnikom.

*Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli