SERVIS: Samozaposleni in popoldanski s.p.

Samozaposleni v kulturi so zavoljo delovnega angažmaja v različnih dejavnostih pogosto soočeni z odločitvijo, kako izdati račun za dejavnost, ki je nimajo, ali ne morejo imeti registrirano v okviru statusa samozaposlenega v kulturi.

Tokrat v okviru servisa Asociacije pojasnjujemo ali samozaposleni v kulturi lahko odpre t.i. popoldanski s.p., katere račune lahko v okviru tega izdaja in kakšni so s tem povezani stroški.

V kolikor samozaposleni v kulturi nima registrirane določene dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), bi pa želel za to dejavnost izdati račun, potem slednje ne more storiti v okviru statusa, pač pa mora odpreti še t.i. popoldanski s.p. Ta termin sicer ni uraden izraz, pač pa pogovorno izrazoslovje za primere, ko ima nekdo odprto dejavnost kot samostojni podjetnik, a ima ob tem prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje plačane že iz drugega naslova, na primer iz zaposlitve ali pa kot samozaposlen v kulturi.

T.i. popoldanski s.p. lahko samozaposleni odpre po običajnem postopku za registracijo samostojnega podjetnika v register poslovnih subjektov. Ob registraciji posameznik navede dejavnosti, ki jih bo opravljal, in v okviru teh dejavnosti lahko potem izdaja račune. Naknadno lahko samostojni podjetnik registrira tudi dodatne dejavnosti.

Ob vsem skupaj se pojavlja vprašanje, kakšni stroški nastanejo, v kolikor samozaposleni v kulturi odpre tudi t.i. popoldanski s.p. Seveda so tu vedno stroški, kot so računovodstvo in sorodno, a največje stroške predstavljajo prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. V kolikor si slednje že plačujete kot samozaposlen v kulturi, ali imate s strani Ministrstva za kulturo odobreno pravico do plačila prispevkov, ne potrebujete dodatno plačevati prispevkov.

S strani Finančnega urada Republike Slovenije (FURS) smo glede plačevanja prispevkov v opisani situaciji prejeli pojasnilo: »Tako posameznik, ki se za opravljanje specializiranega poklica na področju kulture na podlagi 82. člena ZUJIK vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, hkrati pa dodatno registrira dejavnost, ki ne sodi v opravljanje samostojno specializiranega poklica na področju kulture, na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ni zavezan k plačilu pavšalnih prispevkov iz naslova dodatno registrirane dejavnosti.«

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli