SERVIS: Kaj storiti, ko ministrstvo ne plača prispevkov?

Samozaposlenim s pravico do plačila prispevkov Ministrstvo za kulturo plačuje prispevke za zavarovanje, a se v realnosti lahko zgodi, da do plačila ne pride pravočasno.

V tem primeru mora samozaposleni izpeljati določene postopke, da ne pride do nepotrebnega finančnega oškodovanja.

Če se pripeti napaka, da v posameznem koledarskem mesecu Ministrstvo za kulturo samozaposlenemu v kulturi s pravico do plačila prispevkov le teh ne plača, bo Finančni urad (FURS) izdal sklep o davčni izvržbi (slednjo lahko prejmete tudi v odložišče prejetih dokumentov v sistemu eDavki) in iz tekočega računa samozaposlenega v kulturi vzel sredstva za pokritje prispevkov. Če se to zgodi, bo banka zaračunala tudi storitev izvršbe, kar lahko prinese še dodatne finančne obremenitve.

V opisanem primeru je torej najbolje z uradnim dopisom obvestiti Ministrstvo za kulturo in pristojni finančni urad (FURS) o nastali težavi in hkrati opozoriti, da mora ministrstvo poskrbeti, da bodo plačani tako prispevki za določen mesec, kot tudi nastali stroški za izvršbo. Ob dopisu je potrebno priložiti tudi dokazilo o nastalem bančnem strošku za izvršbo. Ko bo ministrstvo plačalo prispevke, vam bo FURS povrnil sredstva, ki so vam bila odtegnjena za plačilo prispevkov.

Glede bančnega stroška pa mora Ministrstvo za kulturo izdati ustrezen sklep, s katerim sredstva nakaže FURS, ta pa bo naposled sredstva nakazal vam. V kolikor ne boste zahtevali tudi vračila za nastanek bančnega stroška izvršbe, vam ministrstvo tega stroška ne bo povrnilo. Ob tem opozorjamo, da lahko celoten postopek traja tudi več tednov.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli