SERVIS: Porodniška za samozaposlene

Foto: Nada Žgank@Alkatraz
Foto: Nada Žgank@Alkatraz

Glede porodniškega nadomestila samozaposlenih v kulturi se pogosto pojavljajo vprašanja o upravičenosti do nadomestila, višini nadomestila in vplivu prihodkov na nadomestilo.

Tako kot zaposleni imajo tudi samozaposleni v kulturi pravico do koriščenja porodniške, nekatere točke, na katere je potrebno biti bolj pozoren, pa izpostavljamo v tokratnem prispevku za servis Asociacije.

Najprej poglejmo uradni protokol oziroma terminologijo, ki jo bomo v nadaljevanju poenostavili in konkretizirali. Porodniško nadomestilo se izračuna glede na osnovo, od katere so bili obračunani prispevki. Ta podatek pristojni center za socialno delo prejme od Finančnega urada (FURS), le ta pa omenjeno osnovo preračunava glede na obračunane prispevke in prihodke posameznika.


Opisano je uradni postopek, ki pa v realnosti pomeni, da pod določeno stopnjo osnove posameznik, ki je samozaposlen, ne more iti, kar dodatno pomeni, da bo samozaposlena oseba, ne glede na višino prihodkov in ob dejstvu, da ima plačane minimalne prispevke, imela zagotovljeno porodniško v višini, kot jo prejemajo zaposleni z minimalno plačo.

Še konkretneje to pomeni, da ker Ministrstvo za kulturo samozaposlenim v kulturi s pravico do plačila prispevkov plačuje prispevke, primerljive prispevkom za minimalno plačo, bo ne glede na vaš prihodek iz naslova samozaposlenega v kulturi, vaše porodniško nadomestilo bilo primerljivo porodniškemu nadomestilu, ki ga prejemajo zaposlene osebe z minimalno plačo. To pomeni, da v kolikor imate plačane prispevke s strani ministrstva za kulturo, in si prispevkov ne doplačujete še dodatno, bo vaše porodniško nadomestilo znašalo približno 660 evrov. Tako imenovana porodniška je namreč sestavljena iz dveh delov, to je prvega dela, ki se imenuje materinsko nadomestilo in znaša 100% osnove, traja pa prvih 105 dni, in starševskega nadomestila, ki traja nadaljnjih 260 dni in znaša 100% osnove.

Pogosto se postavlja vprašanje, kaj se zgodi v primeru, če samozaposleni v kulturi ne zasluži letno toliko, kot znaša letna minimalna plača, oziroma ali to vpliva na višino porodniškega nadomestila. Dejstvo je, da višina prihodka samozaposlenega ne vpliva na način, da bi lahko imel nižje nadomestilo, kot je predvideno za minimalno plačo. Seveda pa višina prihodkov vpliva na višino porodniškega nadomestila na način, da v kolikor bi želeli prejemati več kot nadomestilo, ki je primerljivo z minimalno plačo, bi morali plačevati višje prispevke. Višje prispevke lahko plačujete prostovoljno ali pa morate plačevati višje prispevke v primeru, da se tako izkaže glede na osnovo za izračun prispevkov.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli