Skrajšana procedura, krajši mandat

Foto @Asociacija
Foto @Asociacija

V Lutkovnem gledališču Ljubljana je v torek, 6. februarja, potekala skupna novinarska konferenca širše kulturniške javnosti, kjer smo izrazili nezadovoljstvo nad delovanjem ministra in ministrstva za kulturo.

Na novinarski konferenci, ki je bila hkrati tudi protest, se je zbrala velika množica kulturnikov iz različnih sektorjev, vse od samozaposlenih in javnih zavodov v kulturi, do nevladnih organizacij, predstavnikov ljubiteljev, sindikatov in drugi. Osrednja os kritike je bila usmerjena proti nedialoško pripravljenim in škodljivim predlogom krovnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) in Nacionalnega programa za kulturo (NPK).

Ministrstvo za kulturo je nedavno v javno obravnavo poslalo novelo ZUJIK, ki ni bila usklajena ne z Nacionalnim svetom za kulturo (NSK), ne z dialoškimi skupinami za samozaposlene v kulturi in za nevladne organizacije. Javna razprava je bila z izgovorom iztekanja mandata trenutne vlade skrajšana na dobrih 14 dni, kar je odločno premalo, da bi se ob že tako pomanjkljivem dialogu uspeli dogovoriti o ključnih spremembah ZUJIK-a.

Zavoljo neustreznih postopkov sprejemanja ključne zakonodaje in osrednjega strateškega dokumenta smo kulturniki pripravili skupni poziv predsedniku vlade Miru Cerarju za nujni sestanek na temo razvoja slovenske kulture, hkrati pa smo ministra za kulturo Antona Peršaka pozvali k odstopu, v kolikor ne umakne sporne zakonodaje, ki poleg redkih svetlih izjem, vsebuje predvsem zelo veliko škodljivih predlogov.

Pod skupno izjavo se je podpisalo veliko število združenj, sindikati, organizacij in posameznikov. Seznam vsem podpisnikov je dostopen na tej povezavi, podpise pa zbiramo še naprej. Če se želite pridružiti izjavi, nam lahko pišete na info(@)asociacija.si.

Predsednica Asociacije Jadranka Plut je na novinarski konferenci poudarila, da je dialog ministrstva z ostalimi deležniki v kulturi problematičen. Ministrstvo se ne odziva na predloge dialoških skupin, poleg tega v snovanje zakonodaje v zadnjem primeru niso vključili niti Nacionalnega sveta za kulturo, kar bi po zakonu dejansko morali storiti.

Uroš Korenčan iz Lutkovnega gledališča Ljubljana je spregovoril o poračunu za kulturo, kjer se ministrstvo hvali, da se je proračun v tem letu zvišalo za dobrih 12 milijonov evrov, a naj bi večina sredstev šla za zvišanje plač javnih uslužbencev, predvsem za direktorje. Korenčan je ob tem poudaril, da po podatkih iz terena javni zavodi niso prejeli večjega deleža navedenih sredstev povišanja proračuna, prav tako je demantiral, da bi bila ta sredstva namenjena predvsem za plače direktorjev. Ponovil je tudi svoje stališče, da je pri ministrstvu vidna strategija deli in vladaj.

Veliko odobravanja je požel tudi govor Igorja Prassela iz Kinoteke, ki je poudaril, da je na ministrstvu za kulturo zgolj ena oseba, ki pokriva področje filma, in da tudi na drugih področjih ni bolje, ter da bi bilo s tega vidika nujno, da se v bližnji prihodnosti reformira celotno ministrstvo za kulturo.

Simon Kardum iz Kina Šiška je poudaril, da je ministrstvo za kulturo dejansko že ministrstvo za kulturo v pokoju, saj ne uspe primerno naslavljati vprašanja kulturne politike, hkrati pa ob izteku mandata zavoljo perečih težav z dialogom prehaja bolj kot ne v mrtvi tek.

Tudi drugi predstavniki so v svojih govorih poudarjali problematičnost delovanja ministrstva za kulturo in tako je skupen poziv izražen v pismu dobil še močnejši glas, ki bo v primeru tudi tokratne neslišnosti vztrajal na odstopu ministra za kulturo.

Deli