Poslanci podprli nevladnike in dialog

Dan pred državno proslavo ob kulturnem prazniku se je odvila 28. seja Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki je bila posvečena vprašanju programskega razpisa za nevladne organizacije na ministrstvu za kulturo in vsem s tem razpisom spremljajočim težavam.

Predsednica Asociacije Jadranka Plut je na odboru predstavila ključne težave z razpisom, s svojo prisotnostjo in nastopi pa so jo podprle tudi številne nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi.

Jadranka Plut je spomnila, da je programski razpis razburil širšo kulturniško javnost, ker je ministrstvo za kulturo v času konjunkture znižalo skupna sredstva razpisa, zaradi česar so nekateri pretekli dobitniki izpadli iz razpisa, hkrati pa so številni prejeli manj sredstev kot v preteklosti. Opozorila je tudi, da razpis kljub številnim pobudam ni bil oblikovan v soglasju z nevladnim sektorjem v kulturi in da je ministrstvo uvedlo številne dodatne sporne elemente, kot so obvezno pobiranje vstopnin, preverjanje bonitetnih ocen prijaviteljev, odrekanje avtorskim pravicam, itn. Ministrstvo se ni odzvalo na poziv dialoške skupine za NVO, naj razpis umakne in dopolni, v času razpisa je ministrstvo dajalo dvoumne ali nasprotujoče si odgovore, naposled pa razburilo tudi s prerazporejanjem sredstev med področji oziroma na projektne razpise.

Poslanci so glede vsega naštetega zahtevali pojasnila, minister za kulturo Anton Peršak pa je bolj kot ne ponavljal pojasnila iz preteklosti. Poslance je med drugim zanimalo, zakaj ob zvišanju proračuna za kulturo programski razpis beleži upad sredstev in upad skupnega števila izbranih prijaviteljev. Če smo v bližnji preteklosti poslušali, kako je zvišanje proračuna namenjeno predvsem za plače v javnem sektorju, je minister tokrat povedal, da je večina dodatnega denarja usmerjenega predvsem v evropske projekte.

Kljub temu so poslanci vztrajali in na koncu tudi izglasovali sklep, ki poziva ministrstvo in vlado, da skušata zagotoviti dodatna sredstva za nevladne organizacije v kulturi. K besedi je pristopila tudi Uršula Cetinski kot predsednica Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) in sporočila, da so tudi na zadnji seji NSK, ki je potekala isti dan kot seja Odbora za kulturo, izglasovali sklep, da pozivajo vlado, naj najde dodatna sredstva, ki bodo namenjena za delovanje nevladnega sektorja v kulturi.

Na seji se je veliko govorilo tudi o dialogu med ministrstvom za kulturo in civilno družbo oziroma o dialogu z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Ministrstvo je vztrajalo, da dialog vodi, a kot so poudarjali tudi prisotni nevladniki, je dialog problematičen, saj se vodi bolj kot monolog. Ministrstvo sicer res posluša predloge in argumente civilne družbe, a jih večinoma ne upošteva, zavrne pa jih brez utemeljitve. Razprava je s tem praviloma končana na točki predloga civilne družbe, ministrstvo pa se ne čuti dolžne razpravljati o podanih iztočnicah in skupaj s pobudniki uskladiti končne odločitve in dejavnosti.

Kot je poudaril predsednik odbora za kulturo Dragan Matić, je odsotnost dialoga faktično možno potrditi vsaj pri vprašanju zadnjih sprememb Uredbe o samozaposlenih v kulturi, samo stanje in razlogi za pričujočo sejo pa so hkrati tudi dodatna potrditev, da se dialog očitno ne vodi na kakovosten način. Zato je odbor za kulturo sprejel sklep, da odbor poziva ministrstvo za kulturo, da spoštuje strukturiranim dialogom z nevladnim sektorjem preko dialoških skupin.

Deli