SERVIS: Omejitve glede na višino letnega prihodka

Foto: @P.A.R.A.S.I.T.E.
Foto: @P.A.R.A.S.I.T.E.

Samozaposleni v kulturi so soočeni z različnimi določili, ki so vezana na višino njihovega letnega prihodka. Tokrat v sklopu servisa za samozaposlene pojasnjujemo dve glavni prihodkovni meji, na kateri morajo biti pozorni samozaposleni v kulturi.

Prva meja, s katero se soočajo samozaposleni v kulturi, se letno giblje trenutno okoli 20.000 evrov letno (dohodkovni cenzus se določi na podlagi triletnega povprečja plače v javnem sektorju, določene za 36. plačni razred.), druga meja pa je 150.000 evrov.

Najprej pojasnilo, da je cenzus pri Ministrstvu za kulturo vezan zgolj na pravico do plačila prispevkov. FURS ne pozna posebnega cenzusa pri statusu samozaposlenega v kulturi, pač pa zgolj posreduje podatke Ministrstvu za kulturo, ki potem odloča o pravici do plačila prispevkov. Obstaja pa splošna omejitev glede vseh samozaposlenih, torej tudi samozaposlenih v kulturi, glede možnosti vključevanja v sistem normiranstva. Zato, da lahko vstopite v sistem normiranstva, vaši prihodki iz dejavnosti v povprečju v preteklih dveh letih ne smejo presegati 150.000 EUR.

Obstajata torej dve omejitvi. Prva je cenzus na Ministrstvu za kulturo, ki v letu 2023 znaša 20.905,61 EUR, kar pomeni, da če ste cenzus presegli (obstajajo sicer pravila, kateri prihodki se vštevajo v cenzus) niste več upravičeni do pravice do plačila prispevkov za leto, ko ste cenzus presegli.

Druga omejitev je 150.000 evrov in jo izvaja FURS. V kolikor so vaši prihodki iz dejavnosti v povprečju v preteklih dveh letih presegli 150.000 evrov na letni ravni, potem morate izstopiti iz sistema normiranstva in morate pričeti ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo.

Obstaja tudi absolutna višina priznanih normiranih prihodkov, tako da za samozaposlene v kulturi velja, da lahko letno uveljavljajo največ 40.000 evrov normirano priznanih odhodkov. V kolikor presežejo to mejo na letni ravni, se jim tudi poviša osnova za odstotek odmerjene dohodnine.

* Nazadnje posodobljeno besedilo v juliju 2023.

Deli