Kultura mora biti del razvoja Slovenije

Asociacija se je v toku javne razprave odzvala na predlog Strategije razvoja Slovenije 2030. Strategija strnjeno obravnava različna družbena področja, kot posebna točka se pojavlja tudi kultura.

V našem odzivu smo opozorili predvsem na odsotnost projekcije razvoja nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi. V predlogu smo izpostavili, da sta nevladni sektor in samozaposleni v kulturi ključna gradnika sodobne umetniške produkcije in da bi kot taka morala biti primerno umeščena tudi v strategijo.

Pripravljalce smo opozorili, da je kultura v dokumentu času neprimerno postavljena kot temeljni gradnik identitete naroda. Asociacija je opozorila, da tudi po raziskavi, ki jo je opravilo ministrstvo za kulturo, državljani danes kulture ne povezujejo s to identiteto, temveč je potrebno kulturo razumeti kot del vključujoče in strpne družbe, zato smo predlagali primeren popravek diskurza.

Ker strategija vsebuje kazalnike, smo predlagali ustrezno merjenje tudi na področju NVO in samozaposlenih v kulturi. Menimo, da je neprimerno, da v Sloveniji skoraj polovica samozaposlenih v kulturi ne dosega prihodka, ki bi bil primerljiv z minimalno plačo, zato smo v okviru tega predlagali cilj, da bi do leta 2030 samozaposleni dosegali primerne dohodke.

Ker glede na splošno strukturo dokumenta ni možno predlagati velikega števila natančnih kazalnikov, smo za nevladni sektor v kulturi predlagali merjenje zaposlenosti, s čimer se povezujejo tako stabilnost financiranja, profesionalizacija in drugi ključni dejavniki za razvoj NVO v kulturi. Upamo, da bo iz trenutnih manj kot odstotek zaposlenih prebivalcev v NVO sektorju,  Slovenija do leta 2030 prišla na pet odstotkov zaposlenosti.

Komentarje Asociacije k strategiji lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli