Dialoška skupina NVO zadržana do NPK

Konec septembra se je na Ministrstvu za kulturo ponovno sestala Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijam v kulturi, katere člani so tudi predstavniki Asociacije. Edina točka dnevnega reda je bil osnutek novega predloga Nacionalnega programa za kulturo (NPK).

Članice in člani delovne skupine imajo na obstoječi osnutek različne poglede, ki so jih na sestanku predstavili tudi ministru. V zadnjih letih so bile v sklopu dialoške skupine sicer opravljene številne razprave o temah, ki jih obravnava osnutek NPK, pripravljena je bila vrsta analiz in raziskav, zato so pričakovali, da bo dokument to odražal.

Iz vseh teh preteklih razprav in raziskav izhaja očitno spoznanje, da za urejanje sistemskega položaja NVO v kulturi obstajata dve ključni prioriteti, o katerih so enotni tudi člani dialoške skupine. Prva je natančna opredelitev NVO v kulturi v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), kar v NPK ni zapisano. Druga je prioritetna vzpostavitev enakopravnih in primerljivih razmerij med javnimi in nevladnimi izvajalci javnih programov, tako v pogojih kot financiranju. NPK neenakopravno obravnavanje sicer ugotavlja, a ne zastavi resnih ukrepov, da bi nesorazmerje lahko odpravili.

Člani delovne skupine menijo tudi, da celostno in učinkovito reševanje sistemskega položaja NVO v kulturi ne bo možno brez obravnavanja vseh akterjev v kulturi, ne glede na njihov pravno-formalni status, tudi javnega sektorja.

Predstavnik ministrstva Boštjan Tadel je članom skupine dal zavezo, da bodo stališča skupine vključili v novo verzijo Nacionalnega programa za kulturo.

Deli