Posvet: Izvajanje razpisov v MO Maribor

Foto: @Cona
Foto: @Cona

Asociacija se bo v začetku decembra udeležila strokovnega posveta o možnostih izboljšave izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij  v Mestni občini Maribor.

Posvet organizira Zavod PIP. O pomenu javnega financiranja programov in projektov neprofitnih organizacij za izvajanje javnih politik v občini na primeru kulture bo govorila tudi predsednica Društva Asociacija Jadranka Plut. Vabljeni!

Financiranje programov in projektov nevladnih organizacij je za občino pomembno, saj nevladne organizacije s svojim delovanjem ustvarjajo pozitivne učinke v lokalni skupnosti. Nevladne organizacije pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev razvojnih strategij in drugih javnih politik občin. S tem, ko občina sofinancira njihovo delovanje, lahko svoje cilje doseže z bistveno manjšimi stroški ter večjim učinkom.

Namen strokovnega posveta je predstaviti, kako zagotoviti kakovostno pripravo in izvedbo javnih razpisov v občini v sodelovanju z zainteresirano javnostjo. Predstavljen bo tudi pomen javnega financiranja programov in projektov neprofitnih organizacij za izvajanje javnih politik. Dotaknili se bodo tudi tudi težav prijaviteljev zaradi neustrezne priprave in izvedbe javnih razpisov ter ovir za izvedbo kakovostne strokovne presoje in izbora projektov in programov. Več informacij.

TERMIN: ponedeljek, 4. december 2017, od 10:00 – 13:00
TRAJANJE: 3 ure
KRAJ: Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor
ROK PRIJAVE: 18. november
PRIJAVA: http://nevladna.zavodpip.si/sl/strokovni-posvet-razpisi-MOM
KONTAKT: bojan.golcar@zavodpip.si

Razpravljalci:
Tina Divjak, CNVOS,
Jadranka Plut, predsednica Društva Asociacija,
Matic Matjašič, predsednik Mestnega mladinskega sveta,
Katja Beck Kos, predstavnica nevladne organizacije,
Tanja Lužar, članica ocenjevalnih komisij,
Iztok Maroh, član ocenjevalnih komisij.

Deli