Jesen v luči lokalnih srečanj z NVO

Foto@Cona
Foto@Cona

Asociacija je septembra v sodelovanju z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij sodelovala na treh srečanjih nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju kulture in umetnosti v različnih regijah Slovenije.

Namen srečanj je usposabljanje NVO za opolnomočeno zagovorništvo v polju kulturne politike na področju lokalnih kulturnih politik ter spodbujanju čezsektorskih in medpodročnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov kulture in umetnosti.

Prvo srečanje je bilo namenjeno nevladnim organizacijam v kulturi in umetnosti v savinjski regiji, sledilo je srečanje organizacij iz koroške regije, zadnje srečanje v septembru pa smo organizirali za predstavnike nevladnih organizacij iz prekmurske regije.

Predstavniki Asociacije so na vseh treh srečanjih začeli s predstavitvijo delovanja Društva Asociacija, ki temelji na združevanju kulturnih organizacij na nacionalni ravni in v nadaljevanju predstavila dobre prakse sodelovanja organizacij v kulturi in umetnosti. V komunikaciji z udeleženci so na vseh srečanjih hitro prišli do spoznanja, da lahko s skupnim nastopom dosežemo več. Udeleženci so razpravljali o lokalnih strateških dokumentih – predvsem lokalnih kulturnih programih. Strinjali so se, da je smiselno, da so v pripravo strateških dolgoročnih dokumentov na področju kulture, ki omogočajo predvidljivost ukrepov in oporno točko za kulturne organizacije pri načrtovanju svojih dejavnosti, vključeni tudi predstavniki NVO v kulturi. Ti strateški dokumenti so tako lahko dobro izhodišče za kakovosten dialog med nevladnimi organizacijami in občino.

Udeležencem smo predstavili tudi različne oblike zagovorniških procesov, katerih namen je prepoznanje pomena kulture na lokalni in državni ravni ter vključevanje interesov nevladnih organizacij s področja kulture v pravne akte. S predstavniki NVO smo se pogovarjali tudi o trendih na področju sofinanciranja kulture ter nujnih predpogojih, da lahko lokalne organizacije uspešno konkurirajo na večjih razpisih. Na srečanju so udeleženci pridobili tudi nekatere nove informacije o pripravi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, ki ga pripravljajo na Ministrstvu RS za kulturo. Zakon bo predstavljal podlago za prihajajoče razpise sofinanciranja prenove objektov kulturne dediščine.

Na srečanju v Velenju se je pogovor večinoma nanašal na nove možnosti financiranja in na ambicije nekaterih nevladnih organizacij po bolj sistematičnih in rednih odnosih s predstavniki občine Velenje. V Ravnah na Koroškem so udeleženci prišli do zaključka, da bi morali predstavnikom občine sporočiti, da bi lokalno financiranje kulture moralo biti manj osredotočeno na podpiranje lokalne Forme Vive in da bi morala občina več pozornosti nameniti tudi kulturi, ki je ne producirajo v lokalnih javnih zavodih. Na srečanju nevladnikov s področja kulture v Lendavi pa so udeleženke in udeleženci razpravljali predvsem o lokalnih virih financiranja po občinah, predstavniki nekaterih lokalnih organizacij so izpostavili specifičen administrativni problem (občine financirajo samo aktivnosti v svojih občinah, čeprav društva delujejo na regijskem nivoju in se aktivnosti in vsebine prelivajo iz občine v občino), ki bi ga lahko rešili, če bi z občinami imeli redne stike.

Asociacija bo v sodelovanju z regionalnim stičiščem nevladnih organizacij na Dolenjskem oktobra izvedla novo srečanje z NVO, ki delujejo na področju kulture in umetnosti.

Deli