MK ne bo odprlo Uredbe o samozaposlenih

Foto: @Zavod Projekt Atol
Foto: @Zavod Projekt Atol

Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi se je 23. avgusta 2017 sestala na šesti seji. Posvečena naj bi bila obravnavi Nacionalnega programa za kulturo (NPK) za prihodnjih osem let.

Ker je skupina na prejšnji seji s strani MK prejela le nekaj strani programa, celoten program pa šele en dan pred sejo, so člani sklenili, da to točko dnevnega reda prestavijo na sedmo sejo, ki bo predvidoma čez dva tedna.

Minister za kulturo Anton Peršak je podobno kot na prejšnji seji ponovno predstavil smernice NPK in začrtal nekaj ključnih sprememb glede na prejšnje nacionalne programe za kulturo. Člani skupine so tako izvedeli, da je dokument pisan celostno in z ozirom na aktualna kulturna vprašanja. Minister je poudaril tudi vprašanje samozaposlenih v kulturi, kjer želi področje urediti s posebnim zakonom.

Na seji sta bila obravnavana tudi dva odziva ministrstva za kulturo na sklepe delovne skupine. Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je pred časom predlagalo drugačno obravnavanja cenzusa, tako, da se cenzus pri posamezniku ne bi povprečil na tri leta, pač pa bi se gledal seštevek cenzusov v posameznem triletnem obdobju. Ministrstvo predlogu ni naklonjeno, češ da ne prinaša bistvenih sprememb. DOS so pozvali, da jasneje in z zakonsko dikcijo artikulira svoje predloge. Druga točka predloga je zadevala tretji odstavek 83. člena Zakona o javnem interesu za kulturo (ZUJIK). DOS je predlagal razširitev razumevanja delovnih izkušenj, ki bi se jih upoštevalo pri priznavanju pravice do plačila prispevkov do upokojitve. Član Asociacije Tadej Meserko je na tej točki podal konkreten predlog dopolnitve obravnavanega člena tako, da bi bilo upoštevano tudi delo v nevladnih organizacijah s področja kulture in samostojnih podjetnikov s področja kulture, o čemer bo skupina še razpravljala.

Na seji so člani razpravljali tudi o delu Delovne skupine za pregled kriterijev specializiranih poklicev na področju kulture, saj je Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi MK na 3. seji pozvala, da se odzove na delo prve skupine in naj upošteva priporočila, ki jih je slednja formirala. Delovna skupina za samozaposlene je prejela odziv ministrstva, v katerem piše, da potrebe po odprtju uredbe ni. Z analizo novih vpisov v status samozaposlenih so utemeljevali sicer najbolj sporno točko nove uredbe, to je zviševanje kriterijev za pridobitev pravice do plačila prispevkov. Meserko je opozoril, da je predložena analiza nepopolna, saj ne vključuje podatkov za leto 2016 in s tem primerjava novega in starega sistema ni zares možna. Ministrstvo se je zavezalo, da bo do naslednje obravnave problematike dopolnilo podatke, s tem pa se bo lahko nadaljevala tudi razprava o tej točki dnevnega reda.

Glede do sedaj obravnavane problematike, ki zadevajo javni poziv »Imamo novo glasbo« je skupina sklenila, da bi bilo smiselno ustanoviti posebno telo, ki bi razpravljalo o tam izpostavljenih tematikah in težavah, ki so vezane na avtorske pravice in sorodna vprašanja.

Deli