Vabilo: razprava o kulturnem turizmu

Društvo Asociacija v četrtek, 24. avgusta, ob 11:00 v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana (Slomškova ulica 18) skupaj z Zavodom Bunker soorganizira razpravo o kulturnem turizmu in festivalih.

Govorili bomo o tem, kako v prihodnjih dveh letih, ko bo v turističnem fokusu kultura, vzpostaviti vez med turizmom in festivali, ki bo v prid trajnostnemu razvoju obeh panog, predvsem pa obiskovalcem umetniških prireditev. Predstavniki nevladnih organizacij, ki organizirajo umetniške festivale, pozdravljajo pobude vključevanja kulturnih vsebin tudi v strategijo turizma, a so z dosedanjimi verzijami državne strategije za razvoj kulturnega turizma nezadovoljni.

Želijo si več osredotočenosti na trajnostni turizem in upoštevanje že obstoječih umetniških festivalov, predvsem pa vključenost v pripravo strategije in v samo izvajanje le teh. Ti pozivi se skladajo s kontinuiranimi pozivi Asociacije, da morajo odločevalci v pripravo strategij, zakonov in drugih dokumentov vključiti deležnike iz civilne družbe.

Na okrogli mizi bomo poskušali razgrniti ključne točke povezanosti kulturnega turizma in festivalov ter pripraviti priporočila za odločevalce za popravke in dopolnitve obstoječe strategije. Na tej okrogli mizi se bomo konkretno osredotočili na povezavo med turizmom in festivali. Na katere izzive bodo morali odgovarjati, kako jih sploh profilirati v razmerah, ko je festival že skoraj vsaka prireditev, kako se ubraniti pritiskom komercializacije, zapiranju v lokalno okolje, kako se upreti kuriranju, ki ga narekujejo finančne, geopolitične, logistične okoliščine.

V bližnji prihodnosti organizatorji festivalov vidijo dva ključna momenta razvoja – povezovanje s turizmom, kjer dajejo prednost pred množičnim nanoturizmu in mikroturizmu oziroma trajnostnemu turizmu, in pa ohranjanje načela mednarodnosti in izmenjav namesto krepitve nacionalizma in populizma.

Aktualno stanje – protesti proti množičnemu turizmu v evropskih prestolnicah, prihod množičnega turizma v Slovenijo, ki je vznemiril vse od Bleda do Ljubljane, porast festivalov – a ne umetniških, nezadovoljstvo s strategijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, želja festivalov, da kot občinstvo učinkovito nagovorimo tudi turiste – strategija, ki bi učinkovito povezala umetniške festivale in turizem, je potrebna. Na okrogli mizi bomo poskušali ugotoviti stanje in želje nevladnih organizacij, ki organiziramo umetniške festivale ter jih poskušali pretvoriti v priporočila odločevalcem pri pripravi oziroma popravkih strategije za prihajajoči leti, ko bo v fokusu države kulturni turizem.

Sodelujoči na okrogli mizi:

  • Janez Leban, predsednik Zveze društev mladih in kreativnih Tolmin, festival Sajeta
  • Jadranka Plut, predsednica Društva Asociacija
  • Deborah Pearson, odrska umetnica, soustanoviteljica festivala Forest Fringe
  • Anže Zorman, novinar in urednik v redakciji Culture.si in Kulturnik
  • Tanja Hladnik, Iniciativa filmskih festivalov nevladnih organizacij

Okroglo mizo soorganizira Zavod Bunker. Na tej povezavi najdete Facebook dogodek. Vabljeni!

Deli