NSK o kulturno umetnostni vzgoji

Članici Asociacije Urška Jež in Maja Zorman bosta v petek, 24. marca , ob 9:00 sodelovali na javni seji Nacionalnega sveta za kulturo na temo Izzivov kulturno umetnostne vzgoje.

Urška Jež, avtorica raziskave “Kulturno umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (ocena stanja) 2015”, ki jo je pripravila Asociacija, bo na seji predstavila ključne poudarke raziskave. Maja Zorman pa bo predstavila program kulturno umetnostne vzgoje za področje intermedije, ki jih izvaja Zavod Kersnikova.

Kulturno umetnostna vzgoja je eno od pomembnih področij, ki prispeva k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika, sooblikuje njegovo estetsko občutljivost, kulturno zavest in izražanje ter spodbuja vseživljenjsko učenje. Predstavlja temelj za posameznikov ustvarjalni odnos do kulture in umetnosti ter razumevanje njenega pomena za razvoj človeške družbe. Izobrazba in senzibiliziranje posameznika za področje umetnosti, ustvarjalnosti in kulture spodbuja različne načine mišljenja, omogoča posameznikovo osebnostno rast in prispeva k oblikovanju družbe, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti. Področje kulturno umetnostne vzgoje je tudi pomembna osnova, kjer se izoblikujeta posameznikovo razumevanje in dojemanje pomena kulture in umetnosti v družbi.

Nevladne organizacije prispevajo kvalitetne programe kulturno umetnostne vzgoje in so primeri dobrih praks, kljub temu, da velikokrat za te vsebine niso neposredno financirane. Zato je treba razmisliti o dolgoročnejšem razvoju področja na ravni kakovosti vsebin, medsektorskega povezovanja ter zagotovitve sredstev za razvoj področja.

Javna seja Nacionalnega sveta za kulturo bo obravnavala izzive kulturno umetnostne vzgoje in odprla razmišljanja o vprašanjih, kako zagotoviti strokovnost in kvaliteto vsebin, kdo in na kakšen način naj posreduje te vsebine, kako zagotoviti enake možnosti pri dostopnosti umetnosti in kulture itn. Skozi primere dobrih praks, ki jih izvajajo tako javni zavodi kot profesionalne nevladne organizacije, bodo predstavljeni premiki, ki so bili narejeni za razvoj področja. Ne moremo pa mimo dejstva, da ostajajo še veliki izzivi, kako sistemsko urediti področje kulturno umetnostne vzgoje.

Na seji bodo s svojimi prispevki poleg članov Nacionalnega sveta za kulturo nastopili še:

* dr. Alenka Gril, razvojna psihologinja, višja znanstvena sodelavka Pedagoškega inštituta,
* Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za kulturo,
* Nada Požar Matjašič, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
* Darja Štirn, vodja umetniških projektov in pedagoginja v vrtcu Vodmat,
* Barbara Rogelj, vodja kulturnovzgojnega in humanističnega programa v Cankarjevem domu,
* Nina Peče Grilc, direktorica Kinodvora,
* Urška Jež, avtorica raziskave “Kulturno umetnostna vzgoja in nevladni sektor v kulturi (ocena stanja) 2015” pripravljena pod okriljem Društva Asociacija,
* Maja Zorman, socialna pedagoginja v Zavodu za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova,
* Janja Rebolj, programi za odrasle, Mestni muzej Ljubljana.
Deli