Poročilo iz občnega zbora Asociacije

Društvo Asociacija je imelo v ponedeljek, 20. marca 2017, v Ljubljani redni letni občni zbor.

Občni zbori so za mrežo priložnost, da se skupaj s člani zazre v preteklo leto ter načrtuje dejavnosti v prihodnje.

Na občnem zboru so člani potrdili vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016 ter finančni načrt za leto 2017.

Večino občnega zbora smo namenili razpravi med članicami in člani o stanju v kulturni politiki ter možnih prihodnjih korakih. Odprli smo vprašanje prenove kulturnega modela, kako bi morale biti v njem umeščene nevladne organizacije v kulturi, na kakšen način bi bilo smotrno urediti njihovo sistemsko financiranje ter kako poskrbeti za celostno prenovo statusa samozaposlenih. Naslovili smo pomembnost medsektorskega sodelovanja ter regijskega povezovanja v kulturi.

Člani so se strinjali, da je potrebno še naprej odpirati prostore, kjer lahko kolektivno razpravljamo o izzivih kulturne politike.

Foto: Lea Hrovat@Asociacija
Foto: Lea Hrovat@Asociacija
Deli