CUBUS: Ko se srečata umetnost in gospodarstvo

Foto: Sunčan Stone@Alkatraz
Foto: Sunčan Stone@Alkatraz

V sredo bo Asociacija v sodelovanju s partnerji iz Bosne, Makedonije in Srbije lansirala novo spletno stran CUBUS – Informacijsko platformo za povezovanje kulture in gospodarstva na Balkanu.

CUBUS smo razvijali v okviru mednarodnega projekta “Building Common Platform for Balkan Arts and Business Forum” ob finančni podpori Regionalne platforme za kulturo Kooperativa in Republike Slovenije ter Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada.


Povezovanje umetnosti in gospodarstva je pogosto izziv za vse vpletene strani. Po eni strani se javna podpora v umetnost in kulturo zmanjšuje, zato so nevladne organizacije v kulturi primorane k iskanju alternativnih virov financiranja svojih dejavnosti. Na drugi strani se gospodarstvo lažje odloča za podpiranje bolj tradicionalne umetnosti in vse prepogosto se dogaja, da v primeru, da do sodelovanja pride, le-to ne poteka na enakopravnih temeljih, ki bi spoštovali avtonomijo in naravo ustvarjalnega procesa.

Zasebno vlaganje v kulturo je lahko uspešna dolgoročna zgodba zgolj ob predpostavki, da obe strani vzpostavljata spoštljiv in partnerski odnos, od katerega imata korist tako kultura kot gospodarstvo. Tretji akter, država, pa mora tovrstne iniciative in dobre prakse prepoznavati in skrbeti za sistemski okvir tovrstnega povezovanja in sodelovanje.

CUBUS je poskus vzpostavitve spletne informacijske platforme, kjer lahko zainteresirani iz strani kulture in umetnosti ter gospodarstva za tovrstna partnerstva najdejo osnovne informacije in ideje, kako se lahko približajo kulturi oziroma gospodarstvu. Tam lahko najdete tudi nekatere primere dobrih praks, ki so lahko navdih za nove inovativne rešitve ter ključne akterje, ki se na nacionalnem, regijskem in EU nivoju kontinuirano, sistematično in sistemsko ukvarjajo z dotično tematiko.

Ambicija projekta, ki ga koordinira društvo Asociacija in soustvarja s partnerji iz zahodnega Balkana v okviru Regionalne platforme za kulturo Kooperativa, je raziskati priložnosti in izzive partnerstev kulturnih organizacij in podjetij, preučiti nacionalne, regionalne in evropske okvirje povezovanja kulture in gospodarstva ter spodbujati izmenjavo kontaktov in dobrih praks na nivoju celotnega Balkana na javno dostopnem spletnem mestu, ki bo služil kot odprta informacijska platforma, ki se bo dopolnjevala glede na odzive in predloge različnih deležnikov. Gre za laboratorijski poskus vzpostavitve dolgoročnejše vizije o zasebnem vlaganju v kulturo na Zahodnem Balkanu, ki ga bomo v prihodnosti razvijali predvsem preko mehanizmov povezovanja in fokusiranih dejavnosti na to temo.

Nacionalni trgi v regiji jugovzhodne Evrope so pogosto premajhni tako za ambiciozen razvoj gospodarstva kot kulture, hkrati pa se lahko na podlagi podobnih zgodovinskih izkušenj in medsebojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu naredi kvalitetni preskok.

Projekt je del naših zagovorniških prizadevanj po izboljšanju strukturnih mehanizmov spodbujanja zasebnega vlaganja v kulturo s strani države, katerih cilj je boljša umetnost, ki jo vidimo kot enakovrednega partnerja drugim sektorjem, in boljši pogoji za delo umetnikov in kulturnikov.

Deli