Čas za ponovno odprtje uredbe o samozaposlenih

Foto @Photon
Foto @Photon

Ministru za kulturo so strokovna in stanovska združenja poslala javno pismo s predlogi, kako naj deluje na novo sklicana ekspertna skupina, ki bo preučila merila poklicev v Uredbi za samozaposlene.

Spomnimo, k ponovnemu odprtju uredbe v sodelovanju s stroko je ministrstvo pozval odbor za kulturo v državnem zboru.

V javnem pismu združenja ministra sprašujejo o metodologiji sklica skupine, mandatu ter končnih rezultatih. Ministrstvo za kulturo je že imenovalo delovno skupino. Sestavljajo jo predsednica Urša Menart in člani: Denis Miklavčič, Silvester Plotajs, Neda Rusjan Bric, Tjaša Pureber in Jurij Dobrila. Skupina naj bi po navodilu ministra s svojim delom zaključila do 28. februarja 2017, začela pa v začetku februarja.

Združenja predlagamo, da se preuči Prilogo I in Prilogo II Uredbe , ki obsegajo seznam poklicev, prag doseganja plačila socialnih prispevkov in kriterije za plačilo prispevkov, tako glede obsega kot kakovosti. Želimo, da se v člene posega zgolj, če je to nujno potrebno. Predlagamo tudi, da naj skupina delo opravi v treh mesecih po sklicu prve seje s tem, da pripravi poročilo oziroma predlog sprememb.

Želimo, da poročilo oziroma predlog sprememb služi kot strokovna podlaga za odprtje Uredbe najkasneje do začetka junija 2017. Javna razprava o uredbi naj traja najmanj 30 dni in se začne s širokim javnim posvetom.

Zaradi večje preglednosti in vključenosti javnosti predlagamo, da se seje snemajo, zapisniki naj bodo vsebinski in javno dostopni. Med drugim predlagamo, da lahko člani v primeru bolezni ali odsotnosti pošljejo nadomestnega člana. Predlagamo tudi, da se lahko v primeru obravnave s specifično problematiko na sejo skupine povabijo tudi gosti.

Deli