Sodelujte pri oblikovanju razvoja Slovenije

Vlada RS pripravlja novo Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030. Te strategije si brez kulture ne predstavljamo, zato vas v Asociaciji pozivamo, da prispevate svoje mnenje o trenutno zastavljenih ciljih.

Asociacija je bila sicer lani del posvetov o tej strategiji v sklopu srečanja vsebinskih mrež o družbeni inovaciji.

Vlada je v preteklih mesecih s predstavniki različnih deležnikov strokovne javnosti in ministrstev opravila več posvetov o bodočih strateških razvojnih prioritetah in ciljih. Želijo si čim več odzivov tudi od ljudi, zato so pripravili vprašalnik, s katerim želijo ugotoviti, kje in na kakšen način se 20 trenutno identificiranih ciljev med seboj povezuje, da bodo lahko definirali prednostna področja dela vlade, resornih ministrstev in služb.

Znanje in strokovne izkušnje ljudi želijo uporabiti kot enega od vsebinskih inputov za posvetovanje o vsebini strategije med predstavniki ministrstev in drugimi relevantnimi deležniki.

Vprašalnik je zasnovan po Delphi metodi, trenutno sta predvideni dve fazi. Prav faza traja največ 15 minut, vprašalnik pa bo odprt do 27. januarja 2017. Druga faza bo potekala februarja.

Na tej povezavi lahko dostopate do vprašalnika.

Vse informacije bodo anonimizirane.

Deli