O usposabljanju članov sveta javnih zavodov

Ministrstvo za kulturo je objavilo osnutek pravilnika o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture.

Nanj se je v sklopu javne razprave odzvalo tudi Društvo Asociacija.

Sodelovanje med javnimi zavodi in zunanjimi izvajalci, torej samozaposlenimi in nevladnimi organizacijami v kulturi, je ena temeljnih načel delovanja javnih zavodov, ki ga z različnimi programskimi in projektnimi razpisi spodbuja tudi Ministrstvo RS za kulturo. V praksi pogosto prihaja do gostovanj, koprodukcij itn., zato menimo, da morajo za optimalno usmerjanje in nadzor tovrstnih sodelovanj potekati tudi ustrezna usposabljanja članov svetov javnih zavodov.

Ministrstvu smo predlagali vključitev te tematike v seznam tem, v katerih usposabljajo člane svetov javnih zavodov.

Takšno usposabljanje naj zajema osnovno spoznavanje z načini delovanja, infrastrukturnimi pogoji ter zahtevami delovanja samozaposlenih in nevladnih organizacij. Menimo, da se bo raven prepletenosti kulture in medsebojnega delovanja tudi na tak način še bolj krepilo za dobrobit uporabnikov kulturnih storitev.

Deli