Novo pojasnilo glede prijave na projektni razpis MOL

Foto: @Škuc
Foto: @Škuc

Asociacija je na Mestno občino Ljubljana naslovila dodatno vprašanje, ali bodo k prijavi na razpisni področji F/knjiga in mesto in G/Ljubljana bere pozvali tudi predlagatelje, ki so sofinancirani v okviru programskega razpisa.

V nadaljevanju posredujemo dodatno pojasnilo MOL:

»Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL (razpisni rok: 29.2.2016) se ne morejo prijaviti izvajalci javnih kulturnih programov, ki bodo izbrani v okviru Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL. Projektni razpis za leto 2016 tega ne omogoča, bomo pa v okviru projektnega razpis za leto 2017 omogočili tudi izvajalcem štiriletnih programov, ki bodo sofinancirani iz proračuna MOL, da kandidirajo za sredstva na razpisnih področjih projektnega razpisa F/knjiga in mesto oz. G/Ljubljana bere. Naj ob tem poudarimo, da do letošnjega projektnega razpisa doslej nismo zaznali interesa programskih izvajalcev, da bi se potegovali za sredstva MOL na omenjenih razpisnih področjih.«

Deli