Asociacija na srečanju članov Culture Action Europe

Predstavnik Asociacije se bo med 9. in 11. marcem udeležil srečanja članov evropske mreže kulturnih akterjev Culture Action Europe.

Asociacija je že dlje časa članica omenjene mreže.

Na srečanju se bo Asociacija pobliže spoznavala z delovanjem in vplivanjem na evropske kulturne politike, ki močno zaznamujejo tudi odločitve na domačem političnem terenu. Diskusija se bo še posebej osredotočala na aktivnosti Culture Action Europe, področje evropskega političnega razvoja, koordiniranega zagovorništva na evropski ravni, razvoja skupnosti in partnerskih sodelovanj na področju kulture.

Skupaj bomo načrtovali tudi ključne aktivnosti mreže na evropskem nivoju za prihodnji dve leti ter evalvirali delo do sedaj. Oblikovali bomo tudi temeljne dimenzije vizije razvoja mreže v prihodnjih treh letih.

Deli