Dodatno pojasnilo o projektnem razpisu MOL

Iz Mestne občine Ljubljana (MOL) so poslali pojasnilo glede prijave na letošnji projektni razpis.

Asociacija je nanje namreč naslovila prošnjo za pojasnilo nejasnosti glede hkratne prijave tako na projektni kot programski razpis MOL, saj smo se želeli prepričati, da bodo imeli na projektni razpis vsi prijavitelji enake možnosti.

V nadaljevanju posredujemo pojasnilo MOL:

“Posredujemo vam pojasnilo dela razpisnega besedila, ki se glasi:”Prijavitelji, ki so oddali vlogo na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL, niso upravičene osebe in se ne morejo prijaviti na ta razpis; v kolikor se bodo prijavili na ta javni razpis, bodo njihove vloge zavržene; razen prijaviteljev, katerih vloge so bile na prej omenjenem programskem razpisu zavržene.” (besedilo projektnega razpisa, stran 3)

Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala MOL (razpisni rok: 29.2.2016) se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, posamezniki in samozaposleni v kulturi (na razpisno področje »G/Ljubljana bere« tudi gospodarske organizacije in samostojni podjetniki). Razpisno besedilo projektnega razpisa med drugim določa: »Prijavitelji, ki so oddali vlogo na Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL, niso upravičene osebe in se ne morejo prijaviti na projektni razpis.«

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL je bil odprt za predlagatelje vlog do 17. decembra 2015, vendar postopek  izbora vlog še vedno ni zaključen. Glede na dejstvo, da posamezne nevladne kulturne organizacije ne morejo biti sofinancirane hkrati v okviru programskega in projektnega razpisa MOL, je v oba razpisa vključen element prenosa programskih enot predlagateljev, ki bodo zavrnjeni v okviru programskega razpisa, in sicer na podlagi neposrednega poziva posameznim predlagateljem po zaključku razpisnega postopka. V okviru programskega razpisa je bilo zapisano: »Če strokovna komisija na osnovnem področju program oceni z manj kot 81 točkami, bo vloga za osnovno in druga področja zavrnjena, razen največ dveh vlog (programskih enot) na posameznem področju po prijaviteljevi izbiri, ki bodo preusmerjene na Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral MOL«.

Skratka, predlagatelji, katerih vloge so bile v okviru programskega razpisa zavržene – ker so bile formalno nepopolne – so že obveščeni in se lahko prijavijo na projektni razpis kot upravičene osebe. V okviru programskega razpisa so bile sicer zavržene le tri vloge.

Predlagatelji, ki ne bodo izbrani za sofinanciranje v okviru programskega razpisa (oz. katerih vloge bodo zavrnjene), bodo imeli možnost prijaviti največ dve programske enoti (oz. projekta) na vsakem razpisnem področju projektnega razpisa, in sicer na podlagi neposrednega poziva Oddelka za kulturo (predvidoma v marcu 2016). Na ta način so izenačeni z nevladnimi kulturnimi organizacijami, ki niso kandidirale za sredstva na programskem razpisu in ki lahko v okviru projektnega razpisa prav tako prijavijo največ dva projekta na enem razpisnem področju.

Kot rečeno, prenos programskih enot zavrnjenih predlagateljev s programskega na projektni razpis je posledica časovnega sovpadanja programskega in projektnega razpisa MOL. Dinamika izvedbe javnih razpisov MOL pa je odvisna od dinamike sprejetja letnega proračuna MOL.

Skratka, ne gre za nikakršno »onemogočanje enakopravnih pogojev kandidaranja na enoletnem projektnem razpisu 2016 za vse kandidate, ki producirajo tudi manjše projekte«, kajti prenos programskih enot na projektni razpis omogoča prav manjšim nevladnim kulturnim organizacijam, ki ne bodo dobile podporo na programskem razpisu, da dobijo podporo na projektnem razpisu MOL,” še zaključujejo na MOL.

Deli