Asociacija v dveh od treh skupin MK za trajni dialog s stebri kulture

Foto: arhiv SCCA

Po več kot dveh letih premora so na Ministrstvu za kulturo vnovič ustanovili delovne skupine za trajni dialog s ključnimi deležniki na področju kulture. S sklepi o imenovanju so bili tako vnovič imenovani predstavniki skupin za trajni dialog z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi.

Za slednji smo v skladu s poslanstvom vsebinske mreže NVO na polju kulture, v katere delokrog spada tudi zagovarjanje pravic ustvarjalcev in ustvarjalk ter delavk in delavcev v kulturi, v društvu Asociacija predlagali svoje kandidate in kandidatke. V skupini za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture bo na predlog društva delovala Inga Remeta, predsednica društva, v skupino za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi pa je bila imenovana Polona Torkar, strokovna vodja ter podpredsednica upravnega odbora Asociacije.

Celotna sestava delovnih skupin, med katerimi sta dve že pričeli z delom, skupina za NVO pa se bo sestala do konca meseca januarja, je sledeča:

Delovna skupina za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi 

 • Tanja Petrič
 • Polona Torkar
 • Urša Menart
 • Ištvan Išt Huzjan
 • Marija Mojca Pungerčar
 • Monika Weiss
 • Blaž Babnik Romaniuk
 • Jadranka Plut
 • Tjaša Pureber
 • Kim Komljanec

Delovna skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami

 • Inga Remeta
 • Ines Kežman
 • Borut Pelko
 • dr. Tomaž Simetinger
 • Uroš Veber
 • Petra Hazabent
 • Mija Aleš
 • dr. Sonja Kralj
 • Tjaša Pureber
 • Mihael Kelemina

Delovna skupina za trajni dialog z javnimi zavodi v kulturi

 • Jure Novak
 • Borut Batagelj
 • Natalija Polenec
 • Vesna Horžen
 • Blaž Peršin
 • Goran Milovanović
 • Pavla Jarc
 • Mojca Jan Zoran
 • Tjaša Pureber
 • Peter Baroš

Skupine Ministrtva za kulturo se bodo sestajale vsaj šestkrat letno ter najmanj dvakrat letno na skupnih sejah za odpiranja dialoga za razvoj celotnega kulturnega sektorja.

O delu Asociacije in dialoških skupin vam bomo redno poročali, predloge za točke razprave v okviru dialoških skupin pa sprejemamo na splošni mail društva info@asociacija.si oz. na naslov vodje strokovne pisarne polona.torkar@asociacija.si.

Deli