Razpisne priložnosti (junij 2021)

Tudi v tokratni Kulturosferi smo zbrali nekaj razpisnih priložnosti za samozaposlene v kulturi ter nevladne organizacije.

Preberete lahko o rezidenčnih prijavah v tujini ter domačih razpisnih priložnostih.

Domači razpisi

Do 25. julija so odprte prijave za tekmovalni program StopTrik MFF, mednarodno praznovanje stop animacije in eksperimentalnih animacijskih tehnik. Več informacij.

Do 21. junija je odprt razpis ministrstva za kulturo za razširjanje programskih vsebin, ki so namenjene senzorno oviranim. Več informacij.

Do 12. julija je odprt razpis Slovenskega filmskega centra za sofinanciranje razvoja scenarijev slovenskih animiranih filmov; razvoja projektov slovenskih animiranih filmov; realizacije slovenskih animiranih filmov ter realizacije slovenskih animiranih avdiovizualnih projektov in animiranih avdiovizualnih serij. Več informacij.

Tuji razpisi

IETM razpisuje natečaj Global Connect, s katerim želijo diverzificirati svojo mrežo. Rok za prijave je 7. junij. Več informacij.

Do 30. junija so odprte prijave za razpis v okviru sheme Hiše i-Portunus, ki se osredotoča na gostitelje in izpostavlja pomen zagotavljanja učinkovitih umetniških rezidenc in delovnega okolja za ustvarjalce. Več informacij.

Deli