Poročilo s konference Konzorcija vsebinskih mrež 2018

Partnerji Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije, med katerimi je tudi Asociacija, smo 10. oktobra 2018 v Poligonu organizirali nacionalno srečanje nevladnih organizacij, z naslovom: »Podprimo se!«. 

Izhodišče srečanje je predstavljalo vprašanje, kako graditi solidarnost med nevladnimi organizacijami in širše, eden izmed ciljev srečanja pa je bilo skupno snovanje konkretnih mehanizmov za gradnjo solidarnosti.

Letošnje srečanje so nedvomno zaznamovali politični pritiski na nevladne organizacije, ki zaobsegajo tako denimo pritiske na okoljske nevladne organizacije glede Magne, kot tudi pritiske, ki jih je bil deležen Pravno-informacijski center glede pravnega svetovanja prosilcem za azil. Zbrane nevladne organizacije so na srečanju tako izpostavile, da so tovrstni pritiski nedopustni ter da se mora Vlada RS seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij, da se ne bi neupravičene diskreditacije ponavljale. V nevladnih organizacijah mora uvideti predvsem zaveznika pri iskanju najustreznejših rešitev in jim podati roko, kar gotovo velja tudi na področju odnosa odločevalcev do nevladnih organizacij v kulturi.

Na dogodku so sodelovali Giada Negri iz European Civic Foruma, ki je predstavila odzive na pritiske s strani nevladnih organizacij in Shenno Sanchez iz Friends of the Earth Europe, ki se je osredotočila na primere globalne solidarnosti med NVO-ji. Specifično primer pritiska iz lokalnega okolja je predstavila Katarina Bervar Sternad iz Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC. Na dogodku je sodelovala tudi Tina Divjak, namestnica direktorja na CNVOS-u (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), ki že dalj časa spremlja stanje civilnega prostora pri nas. Plenarnem delu je sledil delavniški del srečanja, na katerem smo se predstavniki različnih NVO-jev koncentrirali na identifikacijo potreb ter elementov pri hitrem in učinkovitem odzivu na pritiske na nevladni sektor ter na snovanje protokola in mehanizmov za učinkovit odziv.

V Sloveniji sicer stanje na področju civilne družbe še ni tako zaskbljujoče kot v nekaterih drugih državah v regiji, vsekakor pa je prevladalo prepričanje, da je potrebno pritiske na nevladni sektor zatreti že v kali ter da pri tem veliko vlogo igra solidarnost in podpora med nevladnimi kolegi in kolegicami.

Deli