Delavnica: Kaj prinaša Zakon o nevladnih organizacijah?

V aprilu 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah. Vas zanima, kdo po novem šteje za nevladno organizacijo in kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute in ustanovne akte? Zakon je uvedel tudi status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interesu, prenovil pogoje za pridobitev takšnega statusa in uredil poročanje organizacij s statusom.

Na predavanju bomo predstavili vse ključne rešitve novega zakona, ki bi ga moral poznati vsak nevladnik. Poseben poudarek bomo namenili tudi obveznostim vseh tistih, ki status v javnem interesu na področju kulture že imajo, da ga ne izgubijo.

Tekom predavanja, na katerem bodo udeleženci dobili gradivo v obliki PowerPoint izročkov, bodo naslovljena naslednja vprašanja:

1. Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?
2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
3. Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?
4. Kakšne so do 31. 3. 2019 obveznosti društev, zavodov in ustanov, ki že imajo status v javnem interesu na področju kulture?
5. Kakšne so po novem obveznosti poročanja za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu ali ki ga bodo šele dobile?
6. Katere pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam na področju kulture?
7. Kakšna bo evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
8. Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?

TERMIN: 20. november 2018, ob 12.30

TRAJANJE: 3 pedagoške ure

ROK PRIJAVE: do 13. novembra oziroma do zapolnitve prostih mest na info@asociacija.si. ***Delavnica bo izvedena le v primeru dovoljšnega števila prijav.***

KRAJ: Ljubljana (natančno lokacijo sporočimo naknadno)

IZVAJATELJ DELAVNICE: Verbajs Matej, univ. dipl. pravnik, zaposlen na CNVOS kot vodja pravne službe, ki je bil tudi aktivni član delovne skupine za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Deli