SERVIS: Samozaposleni in rojstvo otroka

V zadnjih mesecih smo prejeli precej vprašanj o tem katere socialne pravice in transferji jim pripadajo v primeru rojstva otroka, kako visoko je nadomestilo za odsotnost od dela v tem primeru in kaj vse morajo urediti, da so do njega upravičeni.

Zato smo pripravili prenovljen servisni članek na to temo saj pri vsem tem pogosto prihaja do zmede in napačnih odločitev, ki so pogosto plod nerazumevanja situacije. Obstaja namreč več socialnih transferjev, do katerih sta upravičena starša novorojenega otroka, nekatere od njih lahko koristi mati, druge oče otroka, nekatere pa lahko izkoriščata oba.

Samozaposleni so upravičeni do različnih socialnih transferjev, ki so povezani z rojstvom otroka, o  čemer smo v okviru Servisa že poročali v prispevku o porodniški. Vendar obstaja še več drugih vrst družinskih prejemkov, zato bomo tokrat skušali opredeliti osnovne pojme in razlike med njimi:

  • Materinski dopust (včasih se uporablja tudi izraz »porodniški dopust«) je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Praviloma se prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Izkorišča ga (razen v izjemnih primerih) mati otroka. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.
  • Starševski dopust traja 260 dni in nastopi po materinskem dopustu. Koristi ga lahko eden od staršev otroka ali pa si starša dopust delita. Tako za materinski kot za starševski dopust se v pogovornem jeziku pogosto uporablja skupen izraz »porodniška«, ki skupno traja 365 dni. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 160 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 100 dni starševskega dopusta, 60 dni pa je neprenosljivih. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Slednja sprememba je nastala z začetkom leta 2023 ter velja za vse otroke rojene po 1. aprilu 2023. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.
  • Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 15 plačanih koledarskih dni. Te mora oče koristiti do tretjega meseca otrokove starosti. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

Poleg naštetega velja omeniti še nekaj pravic in prejemkov, ki jih lahko koristijo starši:

Višina nadomestila v primeru odsotnosti od dela se v vseh naštetih primerih izračuna kot povprečje bruto osnove dohodkov, od katerih so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: če ste vlogo vložili avgusta 2023, se upoštevajo plačani prispevki od junija 2023 do maja 2023).

Zavarovalna osnova se v primeru samozaposlenih izračuna glede na višino vplačanih prispevkov za socialno varnost. Višina prispevkov za samozaposlene, ki si vplačujejo minimalne prispevke za socialno varnost (ali pa jim le-te plačuje Ministrstvo za kulturo), je v času pisanja tega prispevka 544,04 EUR. 

* Nazadnje posodobljeno besedilo v maju 2024.

Deli