Asociacija v Pragi o razvoju neodvisne umetnosti in mednarodnem sodelovanju

Foto: Michaela Seifert@AND ČR & EAIPA CONFERENCE PRAGUE 2023

Predsednica društva Asociacija in podpredsednica EAIPA Inga Remeta se je med 7. in 8. junijem udeležila mednarodne konference AND ČR & EAIPA CONFERENCE PRAGUE 2023. Inga Remeta je v okviru bogatega programa med drugim v sklopu drugega dne konference sodelovala na okrogli mizi, na kateri je z visokimi predstavniki in predstavnicami (neodvisne) kulture in odločevalcev, razpravljala o možnostih in trenutnem stanju razvoja evropske neodvisne umetnosti in mednarodnega sodelovanja.

Ob Ingi Remeta so bili govorci in govorke na okrogli mizi še Martin Baxa, minister za kulturo Češke republike, Jiří Sulženko, direktor oddelka za kulturo in turizem Mestne občine Praga, Ulrike Kuner, predsednica EAIPA in izvršna direktorica IG Freie Theaterarbeit (Avstrijskega združenja neodvisnih uprizoritvenih umetnosti) ter Štěpán Kubišta, prvi podpredsednik AND ČR. 

Na okrogli mizi so najprvo naslovili trenutno stanje evropskega in češkega neodvisnega sektorja, ki se še vedno spopada z izzivi krepitve sektorja po posledicah pandemije novega koronavirusa, sočasno pa nanj močno učinkujejo in stanje narekujejo aktualno geopolitične razmere na nacionalnih in evropski ravni, ki za sektor pomenijo številne nevarnosti.

Inga Remeta je izpostavila, da se v slovenskem prostoru soočamo s mankom kadra, pri čemer je ilustrirala, kako so k položaju prispevali dolgotrajni ukrepi, sprejeti iz naslova zamejitev širitve virusne okužbe, ki so močno zamejili delovanje na kulturnem področju, ter izpostavila, da trenutno sektor še dodatno šibita izrazita inflacija in draginja, ki ob izrazitem višanju splošnih življenjskih stroškov močno otežujeta izvajanje programov in projektov. 

V okviru okrogle mize so sogovorniki naslovili tudi izzive policentričnega razvoja in decentralizacije neodvisne kulture. Kot so izpostavili sogovorniki, se Ministrstvo za kulturo Češke republike pri vprašanju sooča z izrazitimi težavami ter ga ne(uspešno) naslavlja. Inga Remeta je ob tem izpostavila, da je položaj v Sloveniji nekoliko drugačen. Nacionalne ali lokalne strategije pripravljajo Ministrstvo za kulturo oziroma (mestne) občine, ki svojo vizijo in prednostne naloge skoznje zasledujejo ter jih izvajajo preko akcijskih načrtov, s čimer sta razvoj v več centrih in izven njih naslovljena, a bi bilo prizadevanja smiselno še okrepiti. Pereča debata je bila neposreden poziv Ministrstvu za kulturo Češke republike oziroma ministru Martina Baxa, naj oblikuje jasne politike izdelave in zasledovanja strateških ciljev razvoja kulturne politike, vanj pa dosledno vključuje vse deležnike iz širokega polja kulture.

V okviru okrogle mize so sodelujoči pozvali k širitvi članstva v mednarodnih mrežah, kot so EAIPA in AND ČR, ter mednarodni podpori različnim državam in regijam, ki se soočajo s sorodnimi izzivi, med njimi tudi regiji Zahodnega Balkana.

Deli