Bolniško nadomestilo: boljše, a komaj vzdržno.

Foto: Nada Žgank@Emanat

Vlada je na 36. redni seji na predlog Ministrstva za kulturo z sprejemom nove uredbe potrdila dviga višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za leto 2023, s čimer je naposled prisluhnila dolgoletnim pozivom Asociacije, naj višino nadomestila uskladi najmanj s pragom tveganja revščine. Višina nadomestila se je tako z letom 2023 določila na 37 EUR dnevno. Njegova višina se tri leta pred tem ni dvignila iz 25 EUR.

V društvu dvig nadomestila pozdravljamo kot korak v smeri krepitve položaja samozaposlenih v kulturi, a ureditev, kot ocenjujemo, še naprej ostaja neustrezna. Ne zgolj da z uredbo samozaposleni še naprej niso upravičeni do višine nadomestila, ki bi pomenilo uskladitev z aktualno določenim pragom tveganja revščine, za resnično okrepitev položaja, ki hkrati pomeni tudi ustrezno vrednotenje dela, bo ministrstvo položaj samozaposlenih v kulturi nasloviti celostno, z vrsto komplementarnih ukrepov. V društvu smo se odzvali tudi na dejstvo, da je bil predlog uredbe na vladni seji sprejet brez javne razprave.

Z odzivom smo vlado in Ministrstvo za kulturo opomnili, kaj konkretno pomeni in sporoča uveljavljena višina dnevnega nadomestila ter odločevalce pozvali k proaktivnemu in celovitemu reševanju položaja samozaposlenih v kulturi, ki naj si kot cilj pri uveljavitvi uredbe za leto 2024 vzame višino nadomestila, ki bi pomenilo preseganje minimalne plače v državi. V društvu hkrati še naprej zagovarjamo, da morajo dvigu bolniškega nadomestila mdr. slediti tudi ureditev zavarovanj za poškodbe na in izven delovnega mesta ter upravičenost do prejema nadomestila z najmanj tretjim dnem dalje.

V društvu smo hkrati zaskrbljeni, da je predlog uredbe ni romal v javno razpravo, zato smo odločevalce opomnili na Resolucijo o normativni dejavnosti ter deklarativno zavezo aktualne vlade krepiti sodelovanje s civilno družbo, ki lahko skozi javno razpravo bistveno pripomore k kakovosti sprejetih predpisov in drugih odločitev države.

Celoten odziv Asociacije na Uredbo o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za leto 2023 si lahko preberete na tej povezavi.

Deli