Poziv k prijavam v drugi cikel mentorskega programa

Vir: Kooperativa

Vabimo vas, da se prijavite na mentorski program, s katerim boste razširili svoje znanje in spretnosti, potrebne za uspešno izvajanje mednarodnih kulturnih programov (digitalna orodja, vključevanje občinstva, tehnična produkcija, inovativni modeli upravljanja, izpopolnjeno mednarodno načrtovanje programa itd.).

Mentorski program se osredotoča na odnos med mentorjem in mentorirancem, ki zajema veščine in strokovno znanje, ki so jih številni umetniki, kulturni delavci in programski vodje v naših mrežah in platformah pridobili z dolgoletno prakso. Program združuje logiko medsebojne izmenjave izkušenj in veščin s strokovnim znanjem ter zagotavlja sedem mesecev neprekinjene podpore in mentorstva izkušenih mentorjev iz jugovzhodne Evrope.

Upravičeni prijavitelji za mentorski program:

  • Prijavitelj je nevladna organizacija in ima uradni sedež v eni od naslednjih držav: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Hrvaška, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija.
  • Prijavitelj deluje na področju neodvisne kulture, umetnosti ali ustvarjalnih industrij.
  • Letni proračun prijavitelja v letu 2022 ni presegel 40.000 EUR.
  • Prijavitelj v času prijave nima več kot treh zaposlenih.
  • Prijavitelj kot pravna oseba obstaja več kot dve leti.

Program obsega:

  • Uvodni dogodek in delavnica, ki bo potekala v živo ter na kateri se bodo zbrali vsi mentorji in mentoriranci, ki bodo sodelovali v ciklu;
  • vmesno spletno srečanje z mentorji in mentoriranci za preverjanje napredka;
  • 5 – 10 spletnih srečanj z mentorjem;
  • zaključno srečanje in vrednotenje programa;
  • programi mentorstva se bodo pričeli aprila 2023 in končali najpozneje oktobra 2023.

Stroški

Vsi stroški programa so kriti v sklopu projekta.

Postopek selekcije

Mentorske pare bo izbral selekcijski odbor konzorcija. Na letošnjem razpisu bo izbranih 6 mentorskih programov

Kdo bo mentor?

Vsaka organizacija/posameznik bo v paru z enim mentorjem iz druge države o katerem bo odločal selekcijski odbor. Nabor mentorjev si lahko ogledate na tej povezavi.

Rok za prijavo

Razpis je odprt od 1. februarja do 1. marca 2023.

Kako se prijavite?

Za prijavo izpolnite obrazec na tej povezavi.

Projekt temelji na obstoječih izkušnjah in sodelovanju ter nadalje razvija regionalno in evropsko izmenjavo, ustvarja dinamično shemo umetniške izmenjave med kulturnimi centri, ustvarja z dokazi podprto znanje o novih participativnih modelih delovanja, gradi boljše zmogljivosti in veščine umetnikov in kulturnih izvajalcev za delovanje na regionalni in mednarodni ravni ter povečuje prepoznavnost regionalnega sodelovanja tako na lokalni kot na evropski ravni.

Program mentorstva je del projekta “REG.LAB”, ki ga koordinira platforma Kooperativa in združuje mreže in kulturne centre iz šestih držav nekdanje jugoslovanske regije. Projekt izvaja konzorcij, ki ga sestavljajo partnerji iz šestih držav JV Evrope pod vodstvom Kooperative – Regionalna platforma za kulturo in projektnih partnerjev Anibar s Kosova, NKSS iz Srbije, Združenje Jadro iz Severne Makedonije, Operacija grad iz Hrvaške, OKC Abrašević iz BiH in Društvo Asociacija iz Slovenije.

Projekt REG.LAB sofinancira Evropska unija v okviru mehanizma Ustvarjalna Evropa za projekte sodelovanja s fokusom na Zahodni Balkan (EACEA 39/2019). Del sredstev za izvedbo razpisa Evropska komisija sofinancira iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II).

Deli