Lahko usposabljanja v kulturi okrepimo?

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je 16. decembra 2022 objavilo Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023. V društvu Asociacija smo v pomembni spodbudi za pridobivanje novih znanj in kompetenc na področju kulture prepoznali številne priložnosti za izboljšave.

Ministrstvo smo uvodoma opozorili na zaskrbljujoč trend vse večjega časovnega zamika objave razpisa skozi leta ter pozvali k bolj smotrni odreditvi njegove časovne objave in dinamike črpanja sredstev.

Aktualni razpis namreč ohranja vsa določila iz sorodnega razpisa leto poprej, tj. opredelitev časovnega obdobja, dolžino trajanja neformalnega izobraževanja, pa tudi opredelitev, da so upravičeni le programi, ki ob oddaji vloge še niso zaključeni. Objava razpisa ob koncu 2022 pa pomeni, da je v nasprotju z razpisom iz preteklega leta, ko je bil ta objavljen že pred poletjem, letos sodelovanje na razpisu odrečeno tistim mladim do vključno 29. leta, ki so se tri mesece trajajočega neformalnega izobraževanja udeležili v začetku študijskega leta lani jeseni in so ga ob objavi razpisa že zaključili.

Ministrstvo smo ob nekaterih prednostih in priložnostih, ki jih predstavlja razpis, hkrati opozorili, da bi veljalo v skladu z opredelitvami prednostnih nalog, na podlagi katerih razpisuje sredstva, in ki na dveh mestih razpisana sredstva opredeljujejo kot namenska za spodbujanje vseživljenskega učenja, dostopnost do spodbude predvideti za vse starostne skupine. Pozvali pa smo tudi k uvedbi možnosti bolj odzivnega črpanja sredstev do njihove porabe ter k premisleku, kako bi ustvarjalne spodbude iz Evropskega socialnega sklada lahko še učinkoviteje dosegle umetnike, ki delujejo decentralizirano.

Celoten odziv je dostopen na tej povezavi.

Deli