Asociacija: Državni svet naj upošteva glasove profesionalnih ustvarjalcev

Društvo Asociacija je v skladu s postopkom na Mandatno-imunitetno komisijo Državnega sveta vložilo pritožbo zoper imenovanje Tomaža Horvata kot državnega svetnika kot predstavnika kulture in športa. Komisija je pritožbo zavrgla kot neupravičeno in oporekani mandat državnemu svetniku potrdilo, društvo pa bo zdaj pravice profesionalnih delavcev v kulturi uveljavljalo pred Ustavnim sodiščem.

Vodja strokovne pisarne in podpredsednica društva Polona Torkar se je 12. decembra 2022 s pravnim zastopnikom udeležila tudi prve seje novoimenovane mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta, ki je v okviru dnevnega reda seje potrjevala mandate državnih svetnikov. Ob pritožbi Asociacija so vloge zoper mandate še treh drugih državnih svetnikov vložili še Inženirska zbornica Slovenije, Peter Boršić, Socialna zbornica Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Mandatno-imunitetna komisija v sestavi Rajko Fajt, predsednik in člani_ce Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić-Ramšak, Branko Tomažič in Jože Smole pa je potrdila mandate vseh oporekanih državnih svetnikov.

Predstavniki Asociacije so se javne seje komisije udeležili z namenom člane komisije seznaniti s kršitvami in nepravilnostmi v okviru postopkov volitev v Državni svet ter komisijo mdr. opozorili na dejstvo, da Državna volilna komisija navkljub preteklim zapletom, ki so rezultirali v presojah Ustavnega sodišča, ni nadrobneje od zakona določila načina, kako naj upravičene organizacije v polju kulture in športa dokazujejo poklicnost delovanja članov, katerih število se odrazi v številu imenovanih elektorjev, ter je z izločitvijo osmih od devetih imenovanih elektorjev kršila aktivno in pasivno volilno pravice Asociacije kot predlagateljice in njenih članov. Na seji so predstavniki Asociacije nadrobneje obrazložili tudi, zakaj je mandat imenovanega državnega svetnika Tomaža Horvata sporen, na podlagi javno dostopnih informacij namreč v društvu upravičeno sklepamo, da se Tomaž Horvat, višji inšpektor, zaposlen na FURS v Novi Gorici, s športom ne ukvarja profesionalno, kar je predpogoj tako za aktivno kot pasivno volilno pravico v procesu.

Na seji je Mandatno-imunitetna komisija sicer prebrala odgovor državnega svetnika Tomaža Horvata na pritožbo, v kateri je navedel, da opravlja funkcije v okviru območne nogometne zveze, sodeluje pa tudi z nekaterimi ustvarjalci in pri Evropski prestolnici kulture. Svoje zaposlitve na FURS v odgovoru, kot je bilo slišati, ni omenjal.

V društvu Asociacija smo v skladu z roki vložili pritožbo na Ustavno sodišče RS ter vas bomo o dogajanju, vezanem na prizadevanja za uveljavitev pravic in glasov profesionalnih poklicnih ustvarjalcev v polju neodvisne kulture še obveščali.

Deli