Asociacija v Velenju o lokalnem programu kulture

Velenjska mestna občina v letu 2021 pripravlja Lokalni program kulture za obdobje 2021–2027. Na okrogli mizi, ki je potekala v okviru programa festivala mladih kultur Kunigunda, so vabljeni sogovorniki v času, ki ključno narekuje bodoči napredek velenjske kulturne krajine in vseh njenih segmentov, spregovorili o splošnem pomenu kulture za lokalno okolje ter prikazali, kako raznovrstna je dobrobit kulturnih dejavnosti za njegov vsestranski razvoj.

Razprave, v kateri sta sodelovali strokovna sodelavka velenjskega JSKD Tatjana Vidmar ter programska vodja kluba eMCe plac ter Festivala mladih kultur Kunigunda Maruša Skornišek, se je udeležil strokovni vodja društva Asociacija Tadej Meserko.

Meserko je izpostavil osrednjo vlogo, ki jo nevladne organizacije opravljajo v lokalnem kulturnem prostoru, s čimer zasedajo mesto nepogrešljivega partnerja v procesih priprave lokalnih kulturnih politik. Tako je izrednega pomena, da se nevladniki v pripravo vsakokratnega lokalnega programa kulture aktivno vključujejo ter jih kot ključne deležnike v omenjenem procesu prepoznata tudi lokalna oblast ter širša lokalna skupnost. Ob vključenosti v sam premislek ter pripravo tovrstnih smernic in povezanih strateških dokumentov je prav v enaki meri ključnega pomena, da akterji iz nevladnega sektorja dosledno spremljajo celoten proces izvajanja lokalnih kulturnih politikih. Slednje je ob rednem letnem pregledovanju realizacije programov namreč pogosto edino zagotovilo, da do realizacije ciljev in smernic programov res pride.

Poudaril je še, da je v procesu priprave tovrstnih temeljnih dokumentov pomembno, da si deležniki znajo zastaviti prava vprašanja ter v dialogu poiščejo ustrezne odgovore nanje. Pri tem velenjskim akterjem v kulturi nedvomno lahko pomaga tudi društvo Asociacija z bogatimi izkušnjami na področju moderiranja strateških premislekov na ravni lokalnih potreb ter s temeljitim poznavanjem izzivov na področju kulture v lokalnem okolju.

Deli