Iz prve vrste: .abeceda

V Kulturosferi nadaljujemo s predstavitvami članic in članov Asociacije v rubriki Iz prve vrste. Vsak mesec predstavljamo njihove poglede na izzive kulturne politike na neinstitucionalnem področju.

Tokrat smo se pogovarjali z Inštitutom za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije .abeceda.

Kaj so ključni izzivi pri delovanju vaše organizacije?

.abeceda, inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije kot primarno vlogo trenutno izpolnjuje zasnovo ter gradnjo neodvisnih, družbeno odgovornih, tehnološko in sistemsko naprednih infrastruktur. V splošnem smislu so v danem obdobju ključni izzivi .abecede natančno in nepristransko spoznavanje lokalnih paradigmatskih okvirov, splošnih meril, ter integracije v obstoječe infrastrukturne sheme z odgovornostjo do vzpostavljanja razvojno naravnanega dialoga, prepoznavanja realnih deficitov in zagotavljanja uravnoteženih rešitev.

Epidemija je močno prizadela vse ustvarjalke in ustvarjalce v kulturi. Kako se je dotaknila vašega delovanja?

Kompleksno vprašanje …

Foto@.abeceda

Ste zadovoljni s pomočjo države ustvarjalcem ali bi si želeli drugačno podporo med epidemijo?

Kot razmeroma mlada nevladna organizacija (v primerjavi z nevladnimi organizacijami iz zgodnjih 90-ih let) na podlagi trenutnih, omejenih izkušenj, prepoznavamo potrebo po strokovno in institucionalno neodvisni agenciji, ki bi s širokim družbenim konsenzom nadzorovala vlogo ter odgovornosti države v kulturi in specifično v umetnosti.

Festival Re_humanizacija in številni drugi projekti, s katerimi se ukvarjate, v ospredje postavljajo delo mladih ustvarjalk in ustvarjalcev. Kako ocenjujete pogoje dela za mlade in kakšne spremembe bi si želeli?

Splošni pogoji ustvarjanja so prepogosto vezani na vnaprej bolj ali manj eksplicitno predpisane vsebinske ter materialne okvire posameznih infrastruktur. V tem oziru si kot organizacija prizadevamo za kontinuiran premislek, analize ter zagotavljanje osnovne stopnje zavedanja o nujnosti in potencialih delovanja zunaj obstoječih predpostavk ter splošnih pogojev.

Kakšni so vaši načrti za letošnje leto?

Letos nadaljujemo z izvedbami in razširitvijo umetniških rezidenc, arhiviranja in javnih nastopov v sklopu programov Mladi Raziskovalci IV. (Brina Kren in Lenart De Bock). Izvedli bomo koncertni cikel Studio 8.1, festival Re_humanizacija in program .abeceda, ki od leta 2017 poteka v sklopu Jazz Festivala Ljubljana.

.abeceda [ansambel za novo glasbo] bo izvedel, dokumentiral in javnosti predstavil več kot 15 novih kompozicijskih del mladih perspektivnih skladateljev iz Slovenije, Evrope, Anglije, Avstralije, Azije ter Amerike, ter nadaljeval z rednimi vajami in nastopi v sklopu začrtanih umetniških rezidenc.

V sklopu izobraževalnega programa [centre for research in .meta] nadaljujemo s tedenskimi predavanji na temo kompozicije in performansa, ter na vsaka dva meseca izvajamo mednarodni delavnici na temo kompozicije in umetniških raziskav.

Prav tako nadaljujemo s tedenskimi objavami na naši spletni strani. Vsak četrtek ob poldne objavimo posnetke kompozicij iz serije ‘Opus I. composition for .meta [Dré A. Hočevar, 2020/2021]’, ter tedenske raziskave in umetniška dela ustvarjalcev v sklopu programov .codex – Oskar Longyka, .paradigma – Neža Zupanc in FORUM – Gašper Livk.

Deli